Nota prawna

Artykuły i zdjęcia opublikowane w serwisie www.uzaleznieniabehawioralne.pl są chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.

Korzystanie z tych publikacji bez zgody autora stanowi naruszenie jego praw autorskich i jest sprzeczne z ww. ustawami.

 

Komentarze


Stronę internetową prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Strona współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Polityka prywatności | Nota prawna

Copyright © Uzależnienia behawioralne 2018

 

Proszę czekać...
Trwają prace techniczne. Kontakt z poradnią online jest chwilowo utrudniony.