Uzależnienie od Internetu - zapobieganie, diagnoza i terapia

Uzależnienie od Internetu jest uzależnieniem, jak każde inne. Zdefiniowane jest ono jako  kompulsywna utrata kontroli impulsów. W wyniku tego uzależnienia mogą zostać zniszczone relacje z bliskimi, obniżone oceny szkolne, czy nawet stanąć po znakiem zapytania dalsze zatrudnienie. Gry online, zakupy przez Internet, korzystanie z portali społecznościowych, czat,  maraton surfowania po stronach internetowych – wszystko to składa się na uzależnienie od Internetu.

Niemal każde badania przeprowadzone na ten temat, potwierdziły nie tylko bezpośredni związek między wiekiem a uzależnieniem od Internetu, ale także zależności między między wiekiem a zaniedbaniami w pracy, na studiach. To znaczy, że nastolatki i młodzi dorośli są prawdopodobnie bardziej podatni na uzależnienie od Internetu, niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Wśród wszystkich ludzi cierpiących z powodu tego uzależnienia, nastolatki i młodzi dorośli są bardziej skłonni do zaniedbywania pracy (lub szkoły) niż starsze, dojrzalsze osoby o podobnym uzależnieniu. W najbardziej znanym badaniu psychometrycznych właściwości uzależnienia od Internetu, wiek był jedynym czynnikiem, który był bezpośrednim i stałym współczynnikiem tego uzależnienia, wśród wszystkich innych czynników. [1]

U dzieci i młodzieży wciąż rozwijający się mózg łatwo przyzwyczaja się do prędkości i krzykliwej grafiki związanej z Internetem. Może stawać się to przyczyną problemów  z zachowaniem, takich jak ADHD lub co najmniej sprawiać, że stają się oni bardziej niecierpliwi niż ludzie wychowani bez natychmiastowej gratyfikacji oferowanej przez Internet.

Kto może być szczególnie narażony na uzależnienie?

 • Nastolatkowie – ponieważ mają dostęp do Internetu, a często sposób użycia komputera i czas korzystania z niego nie są kontrolowane i ograniczane przez rodziców.
 • Młodzi ludzie dorośli – studenci, osoby bez pracy – ze względu na wielkość czasu wolnego, jakim dysponują.
 • Gospodynie domowe – ze względu na to, że dużo przebywają często samotnie w domu i szukają kontaktu z innymi osobami, informacji, porad lub rozrywki właśnie w Internecie.
 • Osoby samotne.

Jak przebiega proces uzależnienia
W początkowej fazie Internet wywołuje zainteresowane i sprawia przyjemność. Na tym etapie użytkownik poznaje i racjonalnie wykorzystuje dostęp do Internetu. Następnie osoba ta coraz więcej czasu poświęca na korzystanie z Internetu. Traci inne zainteresowania. A gdy nie może skorzystać z dostępu do Internetu pojawiają się natrętne myśli na jego temat. Jest to już faza uzależnienia. Następnym krokiem jest zaniedbywanie obowiązków, rodziny i przyjaciół. Cała aktywność osoby uzależnionej skupia się wokół Internetu. Wszelkie inne działania i aktywności są mniej istotne. Bycie „w sieci” przyjmuje postać codziennych, wielogodzinnych a często nawet nieprzerwanych sesji, których skutkiem bywa spiętrzanie się problemów zawodowych, rodzinnych, szkolnych, czy towarzyskich. Dochodzi do tego, że osoba uzależniona ogranicza czas na sen, odżywianie, naukę czy pracę – po to tylko, by mieć go więcej na dostęp do Internetu i korzystanie z niego w wybrany przez siebie sposób (granie, czatowanie, portale społecznościowe, inne). Jest to faza destrukcyjna uzależnienia od Internetu i może się ona niekorzystnie odbijać na stanie zdrowia osoby uzależnionej.

Objawy mogące występować u osób uzależnionych to zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia, zaburzenia kontroli popędów, pogorszenie wzroku, bóle pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, bezsenność, nadpobudliwość.

Diagnozowanie uzależnienia
O uzależnieniu od dostępu do Internetu możemy mówić, gdy wystąpi przynajmniej 3 z 6 opisanych poniżej objawów równocześnie:

 • Silne pragnienie lub poczucie przymusu korzystania z dostępu do Internetu, bycia na portalach społecznościowych, ciągłego sprawdzania poczty elektronicznej, korzystania z gier on-line czy czatu.
 • Trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymania się od włączenia przeglądarki internetowej, komputera, sprawdzenia poczty, włączenia gry.
 • Wystąpienie zespołu abstynencyjnego (np. złe samopoczucie wywołane brakiem dostępu do Internetu).
 • Zaistnienie tolerancji, tj. sytuacji, w której dla osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest coraz częstsze i dłuższe korzystanie z Internetu.
 • Utrata zainteresowań oraz przyjemności istniejących przed uzależnieniem się.
 • Uporczywe korzystanie z dostępu do Internetu (w różny sposób) mimo bezspornych dowodów na destrukcyjny wpływ na zdrowie oraz stosunki społeczne.

Uzależnienie od Internetu może być różnego typu. Jedna z pierwszych badaczek uzależnienia od Internetu, dr Kimberly Young, wyróżniła cztery rodzaje uzależnienia związanego z siecią Internet:

 • erotomanię internetową,
 • socjomanię internetową, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych,
 • uzależnienie od sieci internetowej,
 • przeciążenie informacyjne, czyli przymus pobierania informacji.

Terapia
Terapia osób uzależnionych od Internetu polega przede wszystkim na pracy z psychologiem i przypomina leczenie choroby alkoholowej. Jak w przypadku każdego innego nałogu odstawienie osoby uzależnionej od Internetu będzie dla niej bolesne. Działania zmierzające ku odzyskaniu kontroli nad uzależnieniem powinny być rozpoczęte od ograniczenia ilości czasu spędzanego w Internecie. Jeśli osoba uzależniona jest przyzwyczajona do spędzania ośmiu godzin codziennie w Internecie, ograniczenie stosowania w pierwszym tygodniu powinno dotyczyć sześciu godzin, następnie czterech, dwóch. Oprócz działań mających na celu zmniejszenie czasu spędzanego w sieci ważne jest również organizowanie czasu, szczególnie tego wolnego. Wszelkie wydarzenia, takie jak mecz, koncert, zakupy, są dobrym powodem do tego, by wyjść z domu. Czasem praca nad wyjściem z uzależnienia jest tak trudna, że konieczna okazuje się pomoc specjalisty. Bywa, że uzależnienie to jest wynikiem emocjonalnych problemów osoby uzależnionej.

Jak zapobiegać uzależnieniu
Walka z uzależnieniem nie jest łatwa, dlatego lepiej zapobiegać uzależnieniu niż je leczyć. Niestety proces uzależniania często przebiega w taki sposób, że dopóki nie jest za późno, nie ma niepokojących objawów, czy przesłanek do zmartwień. Dlatego jeśli jesteś rodzicem i nie chcesz, aby Twoje dziecko miało problem z uzależnieniem od Internetu, zwróć uwagę na to:

 • Ile czasu Twoje dziecko korzysta z dostępu do Internetu i w jaki sposób?
 • Jak zachowuje się Twoje dziecko, jeśli nie może skorzystać z dostępu do Internetu (np. brak prądu, kara).
 • Czy Twoje dziecko nie okłamuje Cię co do długości korzystania z dostępu do internetu?
 • Czy nie pogorszyły się oceny szkolne Twojego dziecka?
 • Czy kiedy dziecko korzysta z Internetu może siedzieć przy komputerze (ewentualnie innym urządzeniu służącym do dostępu z Internetem) nieprzerwanie przez wiele godzin?
 • Czy zarywa sen i przestało spotykać się z kolegami, by móc korzystać z Internetu?
 • Czy na pytania dotyczące korzystania z Internetu reaguje agresywnie?

Występowanie takich objawów może świadczyć o pojawiającym się lub już zaistniałym problemie uzależnienia od Internetu.

Źródło: opracowanie własne AM dla Fundacja 24H


[1] The Psychometric Properties of the Internet Addiction Test CyberPsychology & Behavior Volume 7, Number 4, Page 449. Laura Widyanto, Ph.D. and Mary McMurran, Ph.D. 2004.

 

Komentarze
uzależnirnis 2019-01-03 23:56:20

E h, przeraża mnie to uzależnienie, chciałabym cofnąć czas i nie wciągnąć się tak w to - - lecz możliwe, że pozytywem jest chociaż to, że widzę swój problem, chcę zmiany, bo wykończy mnie internet psychicznie:( //Przepraszam za tak mało konstruktywny komentarz.


Mama 2018-09-27 15:03:57

Synu wyłącz ten komputer


pisior 2018-05-20 00:58:37

łeeeee jajami


niechcemisie 2018-05-20 00:57:33

Wyłączcie za mnie ten jebany komputer!


Kompusjonista-człowiek 2018-05-10 00:42:15

Chciałem się z Wami podzielić nowym sposobem radzenia z problemem uzależnień, wszystkich uzależnień. Wiem, że to zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale ta metoda ma oparcie w nauce. Nie została jeszcze jednak sprawdzona i naukowo potwierdzona. Problem uzależnień ma wymiar psychologiczny i w takiej właśnie perspektywie powinien być rozpatrywany. Metodę przedstawioną przeze mnie rozwijał przez 30 lat Lance Dodes, amerykański psychiatra z Harvard Medical School Lance Dodes: 1. Zrównuje wszystkie uzależnienia do zachowań kompulsywnych, czyli zachowań, które bardzo ciężko powstrzymać. Twierdzi, że u podstawy uzależnienia leży zawsze wszechogarniające uczucie niemocy, bezsilności i beznadziei, poprzedzone myślami, które wynikają z nierozwiązanego konfliktu emocjonalnego (wstyd, lęk itd), co jest funkcją uzależnienia. Taki stan prowadzi do furii lub gniewu (czynnik napędzający zachowania nałogowe), których rezultatem jest zastosowanie aktu zastępczego (ang: displacement: czyli sięgniecie po narkotyki lub alkohol), gdy rozwiązanie konfliktu nie jest możliwe wprost i od razu. Dodes twierdzi, że przez lata strategia skupiania się na SKUTKACH uzależnienia prowadziła donikąd, ponieważ należało skupiać się na PRZYCZYNACH nałogu a nie jego SKUTKACH, które na pewno trzeba likwidować, ale nie w tym rzecz. 2. Swoje podejście uzasadnia tak: twierdzi że model Bio-Psycho-Społeczny w historii nauki i leczenia uzależnień zrobił więcej szkód niż pożytku, cały czas skupiając się na skutkach. Więc metody HR, HAMS, POP, modele abstynencyjne i inne są na pewno bardzo potrzebne, ale swoje działania należy raczej przekierować na profilaktykę oraz w pracy terapeutycznej, np w terapii poznawczo-behawioralnej połączonej z terapią opartą na psychodynamicznych podstawach naszej osobowości - stosować metody pomagające uzależnionym w walce z myślami i zachowaniami poprzedzającymi zachowania nałogowe, co pomoże im ZAPOBIEGAĆ raczej niż leczyć skutki uzależnienia 3. Wyraźnie oddziela fizjologiczny (fizyczny) aspekt uzależnienia od substancji od uzależnienia psychicznego. Mam tu na myśli to, że po detoksykacji osoby uzależnionej, zaczyna się praca nad – jak to ujął Dodes – prawdziwą istotą uzależnienia; 4. Nie definiuje uzależnienia jako choroby genetycznej. Odnalezienie genu alkoholizmu jest mitem, a zjawisko uzależnienia jest traktowane raczej jako wynik złożonej ludzkiej psychiki. Wspomniany specjalista w swojej książce „The Heart of Addiction” uzależnienie nazywa „emergent phenomena”, czyli zjawiskiem, które jest wypadkową wielu czynników i które nie zawsze da się przewidzieć z jego części składowych. Mam tu na myśli teorie opisujące ludzką psychikę jako system złożony (complex phenomena); 5. Autor oficjalnie krytykuje klasyfikacje chorobowe (np. DSM-V), które nadal skupiają się na tym, jaki wpływ substancja ma na osobę lub na jego mózg, i które lokalizują problem uzależnienia POZA osobą uzależnioną, czyli w substancji, lub zachowaniach, a nie w jego psychice, co podkreśla, że jest kategorycznym błędem. (Dodes: 2013) 6. Lance Dodes jest klinicystą i pracuje w modalności psychodynamicznej Mnogość modeli powoduje, że problem uzależnienia jest nadal źle pojmowany przez specjalistów. Na świecie dominują obecnie 2 podejścia: podejście oparte na założeniach wspólnoty AA (podejście konserwatywne) i podejście koncentrujące się na chorobie mózgu (trochę bardziej liberalne). Oba są błędne: model chorobowy pomaga w leczeniu alkoholików i narkomanów, co jest bardzo potrzebne dla osób, które np. znalazły się na dnie – taka strategia w prawdzie ułatwia dostęp do ośrodków detoksyfikacyjnych, umożliwia substytucję, profilaktykę HIV i profesjonalną terapię, ale odwraca uwagę od prawdziwych przyczyn, które leżą u podstawy uzależnienia. Uzależnienia to raczej problem zachowań kompulsywnych, stąd taka mnogość uzależnień od tych zachowań (zakupoholizm, pracoholizm, uzależnienie od internetu itd) i na takim podejściu należy skupić swoje działania. Model rozpropagowany przez wspólnotę AA, to z kolei program duchowy, który często zakłada, że osoby uzależnione traktowane są jak „niemoralni hedoniści”, czyli osoby, które „używają” dla przyjemności, a to nie prawdą – znowu ślepy zaułek. Według Dodes’a teoria oparta na układzie nagrody jest błędna. Nie ma też solidnych naukowych podstaw, które mogłyby wyjaśniać, że układ nagrody wyjaśnia przyczyny zjawiska uzależnienia. Obrazowania tomografem lub rezonansem magnetycznym pokazują tylko GDZIE po zażyciu substancji następuje uaktywnienie układu nagrody, a nie pokazują DLACZEGO tak się dzieje – i tu może pomóc solidna psychologia humanistyczna. Na razie nie da się tej metody zreplikować, bo ta metoda jest nowa, ale jest nadzieja, że ktoś się tym zajmie. Dodes jest klinicystą-naukowcem i nie ma możliwości, żeby przeprowadzić badań podłużnych. Jednak w swojej ostatniej książce „The Sober Truth” śmiało przedstawia propozycję sprawdzenia skuteczności swojej metody, podając sposób, w jaki można tego dokonać. Proponuje badania czterech grup: osób leczonych za pomocą terapii CBT, jego modelu opartego na terapii psychodynamicznej, grupie osób radzących sobie z problemem na podstawie filozofii programów 12-krokowych i grupie kontrolnej. Źródła: (1) Na swoim blogu na Psychology Today Dodes obala wiele mitów związanych z lecznictwem odwykowym w USA. Np. w poniższym artykule krytykuje problemy metodologiczne, które są zmorą badań naukowych w dziedzinie uzależnień: Psychology Today. (2018). Is Evidence-Based Treatment All It's Cracked Up To Be?. [online] Available at: https://www.psychologytoday.com/…/is-evidence-based-treatme… [Accessed 28 Apr. 2018]. (2) Podaję również artykuły naukowe, na których oparłem ten wpis: Dodes, L. (2009). Addiction as a psychological symptom. Psychodynamic Practice, 15(4), pp.381-393. Dodes, L. and Dodes, J. (2016). The Case Study Method in Psychodynamic Psychology: Focus on Addiction. Clinical Social Work Journal, 45(3), pp.215-226. (3) Klasyfikacji DSM-V Dodesa krytyka The Fix. (2013). Addiction: Not a Brain Disease, Nor a DSM Diagnosis | The Fix. [online] Available at: https://www.thefix.com/…/addiction-DSM-5-diagnosis-brain-di… [Accessed 28 Apr. 2018]. Potraktujcie to po prostu jako ciekawostkę Pozdrawiam


NWOBHM 2018-05-08 17:15:00

Mało materiału,poza tym rewelacja, niestety bardzo przydatne w dzisiejszym świecie :)


Boszssz 2018-04-29 15:43:11

Na tyle komentarzy tylko 3 swiadzczące o przejawach inteligencji. Mamy w tej chwili wtórny analfabetyzm,co widać doskonale po komentarzach. Martwi mnie,ze jedyne komentarze jakie możecie z siebie wydusić to: "fajny artykuł"-nie macie żadnych przemyśleń własnych! To żenujące! Internet to potężne narzędzie,jednak pamietajmy aby go nie demonizować. To jak dana osoba używa internetu jest zależne od osobistych preferencji-ja korzystam często ale wtedy kiedy potrzebuję, uzywam map, czygam ksiązki w internecie,artykuły,rozwijam wiedzę. Gry nigdy mnie nie wciągnęły ani portale internernetowe-szkoda mi było marnować czas. Artykuł jest jak najbardziej zgodny z prawdą,byłam w związku z osobą uzależnioną od gier w sieci-wszystko się zgadza. Chciałam jej pomóc ale się nie dało-musiałam go zostawić. Nie dało się z nim żyć i nie widział problemu. Nawet już nie jadł jak był sam tak go wciągały gry i filmy. Nie był w stanie logicznie myśleć,popadał w liczne paranoje i kompleksy koedy choroba się pogłebiała i wywołała depresję paranoidalną. Nie zdajecie sobie sprawy,ze jezeli zajdziecie za daleko zmianyw mózgu staną się juz nieodwracalne i bedziecie zalosni,nieszczesliwi i niezdolni do zycia z ludzmi juz na zawsze. Bol kregoslupa od korzystania z internetu-tak to mozliwe! Pozycja siedząca oraz bóle somatyczne,czyli wywołane stresem jaki powoduje uzależnienie (ukrywanie go,zawalanie rzeczy ważnych,zaprzeczanie,brak dostayecznej ilosci snu i odpoczynku,codzienny pośpiech spowodowany brakiem czasu na aktywnosci nie zwiazane z korzystaniem z internetu)-zalecam gimnatykę korekcyjną oraz masaze,basen i saunę (jezeli brak przeciwwskazań ze strony układu krążenia) oraz znalezienie sobie zdrowego hobby jak uprawianie sportu czy ogrodu-cokolwiek!.


Nie lubie polskiego 2018-04-21 11:46:09

Chujowy artykuł tak samo jak moja nauczycielka z polskiego


Mozart 2018-04-16 08:32:11

na tej stronie? http://anonimowi-siecioholicy.org/


szukajacy rozwiązania 2018-04-16 08:30:40

Szkoda ze artykuł nie wspomina takze o grupach wsparcia, gdzie mozna porozmawiać o swoim problemie z innymi ludzmi zmagającymi sie z kompulyjnymi zachowaniami. Np Anonimowi Uzależnieni od Komputera organizują w czwartki rozmowy na Skype - warto sprawdzić samemu czy takie rozwiązanie może być odpowiednie


paweł 2018-04-14 18:53:21

promocja na długopisy bic w biedronce 99 groszy sztuka ja nie mogedfsdfsdfsdgsfdgdgh


fanki_godlewskich 2018-03-23 08:11:43

XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD


NICK 2018-03-17 09:57:25

Najlepszy artykuł.


NAJS 2018-03-14 14:01:49

LOL NAJS


kuba 2018-02-27 12:24:54

elko pomelko


Kubaxxxxxxxx 2018-02-27 12:16:04

efefefef


AdrianGałkaADMIN 2018-02-27 12:14:32

lol dildo


xd 2018-02-27 12:14:13

michał tumiłowicz nikt cie nie lubi


pol,icjha 2018-02-27 12:13:04

997


AdrianGałkaADMIN 2018-02-27 12:12:22

Dzień dobry prosimy nie spamić komentarzami pozdrawia admin strony Adrian Gała


jestem spoko loko 2018-02-27 12:12:09

fajne komentarze hehehehehehehehee beczka67443


w amslo fka;ladam huja 2018-02-27 12:12:08

super jak dla mn bom ba i fenomenalny poradnik ;----))


TAK 2018-02-27 12:10:52

TAK


eloszka 2018-02-27 12:10:14

lubie fajne artyki


MODN FDY MNICHAL 2018-02-27 12:10:11

POLACA TREN PORADSSNKJ BAR4DZO SERDEZCZMNIUE ;DDDD ;---))


dscvs 2018-02-27 12:09:23

dc


kondzio bondzio 2018-02-27 12:09:20

koledzy iksdededededed


mcuahllka 2018-02-27 12:08:34

ale fdajmy po0erreDWANIKM 9I997 PZD4AWWIAAM ZSREDECZMIUE ,ICHAŁEKJ :))))::)):)::):):):):):::))))09


.jusasdarucha maso 2018-02-27 12:08:19

564q3re


KubaDobry uczan 2018-02-27 12:07:06

fantastyczny artykuł


Batman 2018-02-23 14:05:19

XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


makapaka 2018-02-19 09:07:21

ide myć kamienie


piosenka 2018-02-14 10:36:18

piosenka dla Andzeliki Rroksi wiki i gapki


piosenka 2018-02-14 10:33:12

piosenka dla andzeliki


hej 2018-02-14 10:30:26

piosenka


7ikt34xr87t938i47r4e 2018-02-14 10:29:28

hahahsaha


hgfhdfhgfh 2018-02-14 10:28:10

hej


mateusz 2018-02-14 10:27:38

xdddddddddddd


jhtjuykiui 2018-02-14 10:25:50

nick wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


Pipi 2018-02-04 11:16:04

A co zrobić gdy ja z tym walczę w domu a mąż na wszystko pozwala i jeszcze mnie neguje przy dzieciach. Nie daję rady z tym człowiekiem.nie wiem już co robić. A problemy z dziećmi są.


stajk 2018-02-01 22:46:02

Ale wy debile jestescie, ze tak glupio komentujecie widac uzaleznienie i nędzę oraz biedę


ziomek 2018-01-21 02:28:22

ból kręgosłupa jaknajbardzjej w przypadkach kiedy siedzi się kilka godzin w wymuszonej pozycji przy kompie


sssssssssssss 2017-11-27 14:29:56

muszę robić opracowanie xd


Rajmund 2017-11-06 22:56:26

Artykuł bardzo dobry. Niestety czasy takie nastały że prawdziwe relacje z ludźmi odchodzą do lamusa.... liczy się tylko sieć i całe guwno zbędnych informacji na które nie mamy wpływu i które nic nie wnoszą do naszego życia. System tak działa i pierze mam mózgi faszerujac pierdolami byśmy nie potrafili rozróżnić rzeczy istotnych od tych nie mających żadnego znaczenia. Mam stać się niewolnikami- nie my już nimi jesteśmy.....


skesidupa69 2017-10-21 13:36:31

elo


MAciej 2017-09-21 11:13:58

Do prezenatcjji


prawda 2017-08-29 12:11:14

Witam smiejecie sie wiec jeszcze nie jest dla was za pozno ja zrezygnowalem zeby grac zaniedbuje corke i zone kazda proba nie wlaczenia laptopa konczy sie zimnym potem drgawkami ten artykul opisuje kazda dolegliwosc bol kregoslupa mam od 2 lat odkad sie wciagnalem w gry online pomyslcie troche i ograniczcie to kurestwo jakim jest internet ja zaczynam terapie bo juz dluzej tak nie moge zyc w ciaglym gniewie


rodzic trojga 2017-08-20 22:39:38

Wszyscy sa uzależnieni, nie lubią spędzać czasu sami ze soba to włączają to gówno i zapominaja ze żyją. To sposób na świadomość istnienia. Tylko potem w realu jest słabo, nikt cie nie kręci i nie lubi, nie umiesz nikogo zaciekawić sobą, tylko myślisz że w sieci to byś go poznał i spoko, że se poradzisz, lol...


Maciek z Klanu 2017-07-18 00:09:47

Ból kręgosłupa z korzystania z internetu xDDD Maciek pozdrawia


ktoś z Pruszcza Gd 2017-06-15 15:28:57

cześć


JD 2017-06-09 10:20:59

XD!


Nie nasza wina 2017-06-05 18:28:18

że kazali o tym zrobić prezentację :v


XD 2017-05-29 19:15:35

XD


Rafał to menel 2017-05-22 18:57:54

jak wyżej


maciej 2017-05-16 08:57:57

to pajac xD


Maciej 2017-05-16 08:55:23

To Pajac XDDDDD


taaaa 2017-05-11 11:22:32

Tak było


tobylblad 2017-04-16 09:39:17

Chyba możliwość komentowania bez zalogowania to nie jest dobra możliwość na takich stronach...


Twoja babcia wciska kapcia 2017-03-30 21:40:10

Ucze sie do informy, sprawdzian c'nie. Mam nadzieję ze pomoże, bo jak nie to.... Spotkamy.Się.W.Sądzie.!.


Anonim 2017-02-18 16:00:11

Pomocy


Placek 2017-02-16 11:43:08

Dokładnie c;


aha 2017-01-31 11:07:23

Ten artykuł ma rak a


sraka 2017-01-16 14:05:37

slabe i tyle wam powiem


rudy Paweł 2016-09-08 14:15:45

Oszukały mnie nie dostałem k****


Biedronka 2016-09-08 14:14:22

otrzymałes bon promocyjny?


rudy Paweł 2016-09-08 14:13:27

Byłem w biedronce i kupiłem rybe


Ziomki z podstawowki 2016-09-08 14:11:49

Dokładnie


uliczny menel 2016-09-06 08:42:45

ooooooooooooooooooooooooooooo ty


urzaleszniony tasz 2016-09-06 08:42:00

supciooio <3


rudy maciek 2016-09-06 08:41:41

spotkamy nsie na policji


uzalezniony2 2016-09-06 08:40:02

dla mnie tyz


s 2016-09-06 08:39:17

ja tasz


uzalezniony 2016-09-06 08:34:27

jak dla mnie bomba


Szukaj

Szukaj

Formularz kontaktowy

* pola wymagane


Stronę internetową prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Strona współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Polityka prywatności | Nota prawna

Copyright © Uzależnienia behawioralne 2018

 

Proszę czekać...
Trwają prace techniczne. Kontakt z poradnią online jest chwilowo utrudniony.