Bezpłatne szkolenie dotyczące profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo,
W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w następujących terminach do wyboru: 10, 11,12 października 2018r., 7,8,9 listopada 2018r., 5,6,7 grudnia 2018.r.w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda). Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz terapii osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

UWAGA!
Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego. Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

Plan szkolenia:

 • I dzień:
  • 8.30 - 9.15 - Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego
  • 9.15 - 10.00 -   Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard
  • 10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę
  • 10.15 - 11.00 - Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce ( Izba Celna w Toruniu)
  • 11.00 – 13.15 -  Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 12.00-12.10)
  • 13.15 – 14.00 - Przerwa na obiad
  • 14.00 - 16.15 - Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)
 • II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń
  • 8.30 - 9.15 - Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala   problemu
  • 9.15 - 10.00 - Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących
  • 10.00 - 10.15 - Przerwa kawowa
  • 10.15 - 11.00 - Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze
  • 11.00 - 12.15 - Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje  (przerwa kawowa w czasie warsztatu)
  • 12.15 - 13.15 - Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
  • 13.15 - 14.00 - Przerwa na obiad
  • 14.00 - 14.45 - Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)
  • 14.45 - 15.30 - Aspekty prawne, odpowiedzialność karna
 • III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń
  • 8.30 - 9.15 - Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu,  kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10
  • 9.15 - 10.00  -  Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii
  • 10.00 - 10.15 - Przerwa na kawę
  • 10.15 - 11.00 -  Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany
  • 11.00 - 11.45 -  Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli
  • 11.45 - 13.00 -  Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)
  • 13.00 - 13.45 - Przerwa na obiad
  • 13.45 - 14.45 - Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian
  • 14.45 - 15.30 - Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia 
  • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: profilaktyka@tppu.org w terminie do 25.09.2018r.

Dodatkowych informacji udziela Mariola Kasprzycka – profilaktyka@tppu.org
lub nr tel. 56 652 23 94 lub Anna Jakimiuk nr tel. 608 08 42 61

Komentarze


Stronę internetową prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Strona współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Polityka prywatności | Nota prawna

Copyright © Uzależnienia behawioralne 2018

 

Proszę czekać...
Trwają prace techniczne. Kontakt z poradnią online jest chwilowo utrudniony.