Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej

W imieniu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą 
w Poznaniu
dr. Andrzeja Zduniaka, serdecznie zapraszam do udziału 

w IV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE- UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE pod hasłem

"Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej"

w dniach  26-28 kwietnia 2017 r. w Giżycku – Hotel Europa ***

http://zdrowie.wsb.net.pl/

Problematyka konferencji jest adresowana nie tylko do teoretyków, ale również praktyków z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego i obejmuje następujący zakres:

1.Polityka bezpieczeństwa zdrowotnego (m. in. system opieki zdrowotnej, polityka prozdrowotna, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, podstawowe akty normatywne i ich realizacja w praktyce). 

2. Uzależnienia (m. in. problemy definicyjne, sposoby rozpoznawania, typologie, przyczyny, fazy rozwoju). 

3. Społeczne szkody uzależnień (m. in. przestępczość, bieda, bezrobocie, problemy z zatrudnieniem, patologie, dysfunkcje). 

4. Wpływ uzależnień na życie rodzinne i zawodowe człowieka (m. in. dysfunkcje rodziny, syndrom DDA, problemy w szkole, w pracy i w relacjach interpersonalnych, perspektywy życiowe, wykluczenie społeczne). 

5. Profilaktyka uzależnień (m. in. poziomy profilaktyki uzależnień, programy i strategie profilaktyczne, sposoby przeciwdziałania czynnikom ryzyka wśród młodzieży, rozwój  zainteresowań i umiejętności psychospołecznych, promocja zdrowia i upowszechnianie zdrowego stylu życia). 

6. Leczenie uzależnień (m. in. metody leczenia, terapia uzależnień, grupy zawodowe i społeczne zajmujące się uzależnieniami, mechanizmy systemowe, odbudowa poczucia wartości osób uzależnionych, skutki zdrowotne uzależnień).

W załączniku przesyłam zaproszenie oraz kartę zgłoszeniową, które należy przesłać na adres e-mail: zdrowie@wsb.net.pl

Termin zgłoszeń upływa 11 kwietnia 2017 r.

Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł, wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację recenzowanej monografii naukowej, uroczysty bankiet przewidziany wieczorem 26 kwietnia oraz integracyjną kolację grillową przewidzianą wieczorem 27 kwietnia. 

W przypadku chęci korzystania z wyżywienia i noclegów, prosimy o dołączenie do opłaty konferencyjnej kwoty adekwatnej do wybranej i zaznaczonej w karcie zgłoszenia opcji. 

Jednocześnie będziemy bardzo wdzięczni za opublikowanie na Państwa stronie internetowej lub na profilu na portalu społecznościowym informacji o organizowanej konferencji. W tym przypadku bardzo prosimy także o informację zwrotną.

 

Komentarze


Stronę internetową prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Strona współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Polityka prywatności | Nota prawna

Copyright © Uzależnienia behawioralne 2018

 

Proszę czekać...
Trwają prace techniczne. Kontakt z poradnią online jest chwilowo utrudniony.