Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, we współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia, Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:  „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet”

Konferencja odbędzie się w dniach 17 - 19 września 2018 roku w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15.

Tematem wiodącym naszej kolejnej konferencji poświęconej tematyce uzależnień behawioralnych będzie specyfika uzależnień/nałogów behawioralnych u kobiet, a szczególnie wykazanie potrzeby uwzględniania tej specyfiki w programach profilaktycznych i psychoterapeutycznych.

Ponieważ polskie doświadczenia w tej kwestii są jeszcze zbyt skromne zaprosiliśmy do współpracy terapeutów ze Stanów Zjednoczonych, Włoch oraz  Irlandii, gdzie właśnie z myślą o kobietach powstało ostatnio wiele modeli leczenia zintegrowanego.

Realizatorom programów profilaktycznych a szczególnie terapeutom uzależnień, chcemy umożliwić poszerzenie kompetencji zawodowych w pracy z kobietami uzależnionymi od zachowańi przekonać ich do konieczności szerszego uwzględniania ich specyficznych potrzeb.

Konferencja będzie miał formę wykładowo-warsztatową.

Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów terapii i psychoterapii uzależnień oraz osoby uczestniczące w programach szkoleniowych w tym kierunku. 

Warunkiem uczestniczenia w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 100 PLN na konto Fundacji nr 74 1940 1076 3015 5219 0000 0000 w CreditAgricole.

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem wpłaty, na adres  e-mail: elzbietakosior@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15.
Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach, przewidzianych programem konferencji, otrzymają certyfikaty.

Dodatkowych informacji udziela:
p. Elżbieta Kosior
tel. 22 858 34 74 lub 601 801 453

Program konferencji

 

Komentarze


Stronę internetową prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Strona współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Polityka prywatności | Nota prawna

Copyright © Uzależnienia behawioralne 2018

 

Proszę czekać...
Trwają prace techniczne. Kontakt z poradnią online jest chwilowo utrudniony.