Szkolenie realizowane w ramach zadania 5.2.1.pkt. 1 NPZ

2018-03-26

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu  zaprasza na cykl szkoleń dla profesjonalistów (psychoterapeutów. specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego.

Szkolenia finansowane są  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Charakterystyka szkolenia:
Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny) wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ). Szkolenie stanowi rozwinięcie autorskiej metody Toma Bartha dla potrzeb polskich placówek leczenia uzależnień dokonane i wdrażane  przez trenerów Dialogu Motywującego pracujących pod jego superwizją.

Czas, miejsce:  

  • Kraków, 14-15.04.2018 i  19-20.05.2018
  • Warszawa, 19-20.04.2018 i 28-29.05.2018
  • Poznań, 07-08.05.2018 i 06-07.06.2018

Szczegółowa lokalizacja szkoleń zostanie podana w potwierdzeniach zakwalifikowania na szkolenie.

Warunki uczestnictwa: 
Szkolenie jest nieodpłatne. W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe, catering.  Nie zapewniamy uczestnikom noclegów i zwrotu kosztów podróży.

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych  w placówkach stacjonarnych i  ambulatoryjnych leczenia uzależnień  oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnień  świadczących nieodpłatną pomoc osobom uzależnionym behawioralnie, ich bliskim i rodzinom . W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które znają podstawy Dialogu Motywującego (uczestniczyły w min. 16 h. szkoleniu z DM – posiadają udokumentowany w nich udział) i zainteresowane inkorporowaniem metody w do program pracy w macierzystych placówkach leczenia uzależnień, profilaktyki uzależnień. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowym oraz do udziału w ewaluacji szkolenia (warunek uzyskania zaświadczenia z udziału w szkoleniu).  
 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest po adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSEC1zr7L_AONajdRu2q-5vxTDtACXKTdODnWD7Bwv8mpS3w/viewform

Ew. pytania prosimy przesyłać na adres organizatora: kontakt.pmiz@gmail.com

Nie udzielamy informacji telefonicznych na temat organizowanych szkoleń
 

Komentarze


Stronę internetową prowadzi Fundacja Studio Psychologii Zdrowia Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Strona współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Polityka prywatności | Nota prawna

Copyright © Uzależnienia behawioralne 2018

 

Proszę czekać...
Trwają prace techniczne. Kontakt z poradnią online jest chwilowo utrudniony.