Aktualności

Aktualności

Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko: portal internetowy dla rodziców i nauczycieli

Fundacja Poza Schematami zaprasza rodziców i nauczycieli do korzystania z portalu internetowego Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko, który jest dostępny pod adresem www.madraochrona.pl. W serwisie można znaleźć wiele informacji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych m.in. z używaniem alkoholu, przemocą czy uzależnieniami behawioralnymi. Portal jest adresowany do rodziców posiadających dzieci w różnym wieku, a także do osób dopiero planujących potomstwo. Umożliwia doskonalenie różnych aspektów kompetencji wychowawczych. Z kolei nauczyciele i specjaliści, dzięki publikowanym na stronie treściom, mogą poszerzać wiedzę na temat programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i...
Aktualności

OPiLU w Zabrzu prowadzi program terapeutyczny dla osób uzależnionych od czynności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizuje „Zintegrowany program terapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych oraz ich rodzin” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych (tj.: seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów, uzależnienie od internetu). Pomocą objęci są również bliscy osób uzależnionych. Program obejmuje: - psychoterapię indywidualną - psychoterapię grupową - świadczenia...
Aktualności

5. edycja konkursu dla dziennikarzy “Uzależnienia XXI wieku” – nabór prac do 7 października

Fundacja Inspiratornia zaprasza dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych do udziału w konkursie "Uzależnienia XXI wieku". Będzie to już piąta, jubileuszowa edycja. Od 2014 roku celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat współczesnych uzależnień, m. in. uzależnienia od gier komputerowych, seksu, pracy, zakupów czy patologicznego hazardu. Założeniem konkursu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tej trudnej tematyki obejmującej m.in.: ogólne informacje na temat problemu i sposobów rozpoznawania symptomów uzależnień, informowanie o możliwościach zapobiegania zjawisku, a także niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów osób...
Aktualności

„Wygrać” – program opieki i terapii dla osób uzależnionych od czynności

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2020 roku, realizuje: Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin pt. „Wygrać”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  Program "Wygrać" jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów, przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści, osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy. W ramach programu odbiorcy...