Aktualności

AktualnościSzkolenia

II SZKOLENIE – Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla Profilaktyków pracujących z młodzieżą

I sesja (3-dniowa). Wykłady – 10 godzin. Podstawowe treści przedstawione i przekazane w formie wykładów to: - aktualny stan wiedzy na temat uzależnień behawioralnych 2 godz.; - diagnoza uzależnień behawioralnych 1 godz.; - procesy i mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych 1 godz.;  - standardy profilaktyki, rekomendowane programy profilaktyczne, skuteczne strategie w profilaktyce uzależnień 2 godz.; - skuteczne programy i metody pracy z osobami zagrożonymi i uzależnionymi behawioralnie 3 godz.; - ewaluacja działań i programów profilaktycznych 1 godz. Warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą 20 godzin. Warsztaty – grupa otwarcia...
AktualnościSzkolenia

Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych – szkolenie

Akademia Motywacji i Edukacji organizuje specjalistyczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Uczestnicy szkolenia AMiE nabędą umiejętności m.in.: -ustalania celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych; -pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego; -pracy w ramach regulacji emocji; -używania metod „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności; Zajęcia z Dialektycznej Terapii - Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski). Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji....
AktualnościSzkolenia

5-dniowe warsztaty dla terapeutów uzależnień “Przywiązanie czy uwiązanie”

Hazard, uzależnienie od seksu, pornografii, Internetu, gier, smartfonów, kompulsywnych zakupów, kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych, zaburzenia odżywiania zaliczane są do coraz szerzej definiowanej dziedziny uzależnień behawioralnych i zyskują coraz większą uwagę zarówno w literaturze naukowej, jak i zawodowej. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż zaprasza na warsztaty wprowadzające do problematyki uzależnień behawioralnych, w oparciu o ramy koncepcyjne i innowacyjne osiągnięcia empiryczne teorii przywiązania. Na naszych zajęciach skupiać się będziemy na zaburzeniach zachowania w kontekście wczesnodziecięcych traum i pozabezpiecznych więzi. Liczymy, że wiedza zdobyta na warsztatach będzie podstawą zrozumienia przyczyn powstania uzależnienia behawioralnego na...
AktualnościStrefa profesjonalistówSzkolenia

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in. W ramach szkolenia organizator zapewnia: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie...
AktualnościSzkolenia

Szkolenie w zakresie umiejętności prowadzenia superwizji

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ogłasza nabór chętnych do udziału w II edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2021/22 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU. Szkolenie posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018), jest zasadniczą częścią pierwszej w Polsce ścieżki aplikacji superwizora (szczegóły) w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, umożliwiającą uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień nadawanego przez RSPU. Zapisy na szkolenie: Rejestracja elektroniczna- formularz Dostarczenie wymaganych dokumentów...
AktualnościStrefa profesjonalistówSzkolenia

„EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH” – rekrutacja na szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadzi rekrutację na szkolenie "Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych". Szkolenie jest realizowane na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych" jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie. Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i...
Aktualności

Bezpłatny kurs dla rodziców pt. „Uważni rodzice. Moje dziecko online”.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła rekrutację do I edycji bezpłatnego kursu „Uważni rodzice. Moje dziecko online”.  Podczas zajęć poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: nadmierne korzystanie z Internetu, przemoc rówieśnicza online, potrzeby rozwojowe dzieci, bezpieczne i wspierające relacje. Kurs rozpoczyna się 10 maja i potrwa do 28 czerwca 2021. Zapisy trwają! Szczegółowe informacje o kursie, harmonogramie:  https://bit.ly/2S9qJir Kurs został sfinansowany przez bioMerieux oraz instrument Unii Europejskiej “Łącząc Europę”. Czytaj WIĘCEJ...
AktualnościSzkolenia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział w Katowicach zaprasza do udziału w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia w  zakresie: specjalista psychoterapii uzależnień oraz instruktor terapii uzależnień. ► Aktualnie trwa rekrutacja do grupy szkoleniowej – początek szkolenia planowany jest w maju 2021r. ► Szkolenia prowadzone są od 15 lat, a szczegóły dotyczące aktualnej rekrutacji na szkolenie i jego realizacji znajdują się na stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl,   tel. informacyjny - 880 433 668 ► Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku procedury konkursowej. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień  lub instruktora terapii uzależnień...
1 2 3 5
Page 1 of 5