Aktualności

Aktualności

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 05 maja 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN w pierwszym półroczu 2020 r.

W związku z dalszymi wątpliwościami zgłaszanymi do KBPN dotyczącymi realizacji umów, a wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemii, Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wyjaśnia: 1. Zmiany w realizacji umowy należy zgłaszać w terminach zgodnych z postanowieniami umowy.   W przypadkach, gdy zachowanie tych terminów nie jest możliwe w związku ze stanem epidemii Zleceniobiorca może przedłożyć wniosek o dokonanie zmiany w terminie krótszym niż 15 dni wskazanych w umowie, według poniższych zaleceń: a) propozycja zmian powinna być przesłana przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy lub reprezentującą zleceniobiorcę, w celu uzyskania...
Aktualności

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

W okresie styczeń – grudzień 2020 Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie realizuje projekt pt. "Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich rodzin i bliskich". Program jest skierowany do osób pełnoletnich, uzależnionych od środków odurzających z współistniejącym uzależnieniem patologicznego hazardu i/lub innych uzależnień behawioralnych oraz członków ich rodzin i bliskich. Działania skierowane do osób uzależnionych behawioralnie w ramach projektu to: - kwalifikacja do programu poprzez przeprowadzenie diagnozy uzależnienia behawioralnego; - zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu uzależnień behawioralnych; - warsztaty rozwoju osobistego; - warsztaty...
Aktualności

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań zleconych do realizacji przez KBPN

W związku z pytaniami dotyczącymi realizacji zadań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds.Przeciwdziałania Narkomanii, informuje, co następuje: KBPN podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 13 marca br. w sprawie akceptacji realizacji oddziaływań indywidualnych w formie teleporad lub z użyciem komunikatorów internetowych; od dnia 17 kwietnia br. Krajowe Biuro akceptuje także prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka lub innych za pomocą...
Aktualności

Komunikat w sprawie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Ze względu na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz związane z epidemią ograniczenia w funkcjonowaniu życia publicznego, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Zarządzeniem nr 14 z dnia 26 marca 2020 r., zmienił treść ogłoszenia z dnia 5 marca 2020 r. o Konkursie wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021. Termin składania wniosków w ww. konkursie ulega przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2020 r. Jednocześnie zmianie ulega sposób dostarczenia wniosków do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania...
Aktualności

„Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” nr 1/2020 – zawieszenie kolportażu

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, której skutkiem jest zawieszenie działania lub przejście na system pracy zdalnej szeregu instytucji będących odbiorcami „Serwisu Informacyjnego UZALEŻNIENIA”, Fundacja Praesterno jest zmuszona do czasowego zawieszenia kolportażu najnowszego numeru „Serwisu” (nr 1/2020). Numer zostanie wysłany do adresatów po unormowaniu się sytuacji. „Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA” nr 1/2020 jest dostępny na stronie https://siu.praesterno.pl do lektury on-line lub jako e-book do pobrania na dysk (pojedyncze numery w formacie pdf lub ePub oraz całe archiwum, czyli numery z lat 2007–2019 w formacie chm). Oprac. na podstawie informacji...
Aktualności

Komunikat dla realizatorów umów realizowanych na zlecenie KBPN ze środków będących w dyspozycji Biura.

Komunikat dla realizatorów umów realizowanych na zlecenie KBPN ze środków będących w dyspozycji Biura. KBPN informuje, że decyzje o ograniczaniu lub wstrzymaniu działań realizowanych na zlecenie KBPN podejmują indywidualnie koordynatorzy programów lub inne osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań. Wszystkie zmiany w zakresach merytorycznych realizowanych zadań oraz zmiany w preliminarzach należy rejestrować na bieżąco. Po opanowaniu sytuacji w kraju wszelkie zmiany będą musiały zostać umieszczone w systemie Trimtab w formie wniosków o zmiany. Terminy składania sprawozdań zawarte w umowach ulegają anulowaniu. Krajowe Biuro zawiadomi o nowych terminach składania sprawozdań w późniejszym...
Aktualności

Komunikat Dyrektora KBPN w sprawie koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, KBPN zachęca do ograniczenia do minimum kontaktów w placówkach prowadzących działania z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji uzależnień. Jednocześnie KBPN prosi o wstrzymanie do odwołania wszystkich zadań realizowanych w ramach kontaktu grupowego oraz wprowadzenie procedur umożliwiających prowadzenie spotkań indywidualnych w postaci teleporad. W celu rozliczenia teleporady Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prosi o rejestrację zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, z zaznaczeniem, że porada została udzielona telefonicznie lub przez skype. Pełna treść KOMUNIKATU. Oprac. na podstawie informacji KBPN....
Aktualności

Czy moje dziecko jest uzależnione od Internetu? Nieodpłatne szkolenie dla rodziców nt. uzależnień behawioralnych.

Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów zaprasza rodziców/ opiekunów do udziału w nieodpłatnych warsztatach, podczas których zostaną zaprezentowane m.in. kryteria diagnostyczne wybranych uzależnień behawioralnych. Uczestnicy skupią się na grach, Internecie, telefonie. Będzie czas na omówienie przyczyn, konsekwencji oraz tego, co robić, aby przeciwdziałać uzależnieniu.  Miejsce: ul. Staszica 7/9 Wraszawa Termin: Sobota 29 lutego godz. 13.00 - 15.00 Zapisy pod adresem skat.warsztaty@gmail.com Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Prowadzi: Mgr Wojciech Pokój - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, socjoterapeuta. Absolwent...
Aktualności

6. edycja konkursu dla dziennikarzy – “Uzależnienia XXI wieku”

Fundacja Inspiratornia zaprasza dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych do udziału w konkursie "Uzależnienia XXI wieku". Konkurs odbywa się już po raz szósty! Konkurs powstał w roku 2014 z inicjatywy Fundacji Inspiratornia. Jego celem jest promowanie najbardziej wartościowych artykułów, reportaży lub programów publicystycznych, w których poruszana jest problematyka uzależnień behawioralnych. Dzięki dotychczasowym edycjom konkursu, udało się zainteresować tym tematem ponad 130 dziennikarzy w całej Polsce. W sumie przez 6 lat nadesłano prawie 200 prac. - Uzależnienie od gier online, hazardu czy seksu znalazły się już w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 opracowanej...
Aktualności

Stypendia dla dziennikarzy – reportaż / wywiad o tematyce uzależnień behawioralnych

Jesteś dziennikarzem/dziennikarką? Interesują cię współczesne uzależnienia? Chcesz o nich napisać reportaż? A może stworzyć pogłębiony wywiad? Jeśli tak, to właśnie ciebie szukamy! Już dziś możesz zgłosić się do projektu! Uzależnienia są poważnym problemem zdrowia publicznego. Bo nie tylko alkohol czy narkotyki uzależniają – ostatnie 30 lat to czas, kiedy na świecie coraz głośniej zaczęto mówić o uzależnieniach nazywanych behawioralnymi. Należą do nich między innymi uzależnienie od: seksu, gier online, pracy czy hazardu i wszystkie one znalazły się już w klasyfikacji ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia. - Uzależnienia behawioralne to nowe zjawisko. Szukamy dziennikarzy i dziennikarek, którzy będą chcieli się...
1 2 3
Page 1 of 3