Aktualności

Aktualności

„Wygrać” – program opieki i terapii dla uzależnionych od czynności

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2020 roku, realizuje program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin pt. „Wygrać”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program "Wygrać" jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów, przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści, osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy. W ramach programu...
Aktualności

Nieodpłatna pomoc w ramach projektu „24 godziny – dziękuję, nie gram IV rok 2019”

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji od Gry Niegram.org zaprasza do korzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu „24 godziny - dziękuję, nie gram IV rok 2019”. Oferowane formy wsparcia kierowane są do osób dotkniętych problemem uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich. KONSULTACJE EDUKACYJNO - INFORMACYJNE czwartki w godzinach 15 - 19 piątki w godzinach 15.00 – 17.00 DORADZTWO FINANSOWE W ZAKRESIE OPTYMALNEGO SPŁACANIA DŁUGÓW piątki w godzinach 18 - 21 POMOC ADMINISTRACYJNO - PRAWNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU czwartki w godzinach 15-18 WARSZTATY AKTORSKIE każda sobota miesiąca...
Aktualności

„Kliknij życie II” – program profilaktyki uzależnień behawioralnych

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”, w ramach projektu „Kliknij życie II”, realizuje działania mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników prozdrowotnych i ograniczanie czynników ryzyka. Wszystkie działania prowadzone w ramach programu są nieodpłatne. „Kliknij życie II” to realizacja profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Zajęcia są nieodpłatne i są organizowane na terenie szkoły. Odbiorcami programu są: dzieci i młodzież  osoby dorosłe posiadające status rodzica, opiekuna, nauczyciela, wychowawcy lub...
Aktualności

„KOŁO ZMIANY IV” – program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 roku realizuje: Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich pt. KOŁO ZMIANY IV, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program „Koło zmiany IV” jest kontynuacją działań prowadzonych od 2016 r., a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z...
Aktualności

Profilaktyka w szkołach nt. uzależnień behawioralnych – trwają zgłoszenia

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” do końca 2019 roku realizuje działania profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Zajęcia są organizowane na terenie szkoły zgłaszającej chęć udziału w programie.   Celem projektu „Kliknij życie II” jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa nt. uzależnień behawioralnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników prozdrowotnych i ograniczanie czynników ryzyka. Odbiorcami programu są: - dzieci i młodzież - zajęcia dla uczniów będą zajęciami obowiązkowymi, dla osób obecnych w szkole w dniu odbywania się zajęć. - osoby...
Aktualności

Specjalista psychoterapii uzależnień poszukiwany – kongres dla rodziców

20 października 2019 roku w Ropczycach (woj. Podkarpackie) odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone uzależnieniom od telefonów komórkowych i komputerów pt. „Komputer, smartfon, tablet - fałszywi przyjaciele". Aktualnie organizator poszukuje specjalisty psychoterapii uzależnień, który przybliży młodzieży szkolnej oraz ich rodzicom, kiedy zaczyna się uzależnienie i jak wygląda proces terapii. Ropczycki Kongres Rodzicielski II – „Komputer, smartfon, tablet - fałszywi przyjaciele” to event edukacyjny dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, poruszający tematykę nadużywania telefonów, komputerów i tabletów, zarówno przez młodzież, jak i rodziców. „Chcemy aby nasze spotkanie było ważną lekcją, zarówno...
Aktualności

Terapia dla osób uzależnionych od czynności i ich bliskich (również stacjonarna)

„Stawka większa niż życie” – to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż z Bielska-Białej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu, komputera, seksu, zakupów, pracy i innych czynności. Z pomocy terapeutycznej mogą również skorzystać bliscy osób uzależnionych. Pomoc kierowana jest do osób z całego kraju - udzielamy jej również w...
Aktualności

Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko: portal internetowy dla rodziców i nauczycieli

Fundacja Poza Schematami zaprasza rodziców i nauczycieli do korzystania z portalu internetowego Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko, który jest dostępny pod adresem www.madraochrona.pl. W serwisie można znaleźć wiele informacji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych m.in. z używaniem alkoholu, przemocą czy uzależnieniami behawioralnymi. Portal jest adresowany do rodziców posiadających dzieci w różnym wieku, a także do osób dopiero planujących potomstwo. Umożliwia doskonalenie różnych aspektów kompetencji wychowawczych. Z kolei nauczyciele i specjaliści, dzięki publikowanym na stronie treściom, mogą poszerzać wiedzę na temat programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i...
Aktualności

OPiLU w Zabrzu prowadzi program terapeutyczny dla osób uzależnionych od czynności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizuje „Zintegrowany program terapeutyczny dla osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych oraz ich rodzin” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu i innych zachowań nałogowych (tj.: seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów, uzależnienie od internetu). Pomocą objęci są również bliscy osób uzależnionych. Program obejmuje: - psychoterapię indywidualną - psychoterapię grupową - świadczenia...
Aktualności

5. edycja konkursu dla dziennikarzy “Uzależnienia XXI wieku” – nabór prac do 7 października

Fundacja Inspiratornia zaprasza dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych do udziału w konkursie "Uzależnienia XXI wieku". Będzie to już piąta, jubileuszowa edycja. Od 2014 roku celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat współczesnych uzależnień, m. in. uzależnienia od gier komputerowych, seksu, pracy, zakupów czy patologicznego hazardu. Założeniem konkursu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tej trudnej tematyki obejmującej m.in.: ogólne informacje na temat problemu i sposobów rozpoznawania symptomów uzależnień, informowanie o możliwościach zapobiegania zjawisku, a także niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów osób...
1 2
Page 1 of 2