Aktualności

Aktualności

„Rysia i Tolek w Cyberświecie” – aplikacja dla dzieci ucząca bezpiecznego korzystania z sieci

Fundacja Poza Schematami stworzyła aplikację, która uczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych. Treści aplikacji dobrano w taki sposób, aby rozwijały umiejętności psychospołeczne pomocne w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu poczucia własnej wartości, radzeniu sobie w relacjach rówieśniczych. Zawarte w aplikacji treści i minigry mogą stać się użyteczną bazą do dalszych rozmów z dzieckiem na temat rozważnego korzystania z nowych technologii. Głównymi bohaterami są Rysia i Tolek, którzy wraz z przewodnikami – zdigitalizowaną babcią Gają i jej pomocnikiem, robotem Apkiem – poprzez wspólne zabawy uczą...
Aktualności

Profilaktyka uzależnień behawioralnych – zaktualizowane broszury

Ze strony Fundacji Poza Schematami można pobrać zaktualizowane broszury dotyczące problematyki uzależnień behawioralnych. Publikacja „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży szkolnej” jest skierowana do specjalistów pracujących z młodzieżą, natomiast dwa opracowania -  „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” oraz „BHP użytkownika mediów elektronicznych” – są dedykowane uczniom w wieku 13-16 lat. Publikacje są pomocą w pracy szkół i innych placówek systemu oświaty oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz zdrowia publicznego. Wszystkie broszury zostały zaktualizowane. Nakład został przekazany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaktualizowane broszury można pobrać...
Aktualności

„Wygrać” – program opieki i terapii dla uzależnionych od czynności

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2020 roku, realizuje program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin pt. „Wygrać”, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program "Wygrać" jest kontynuacją realizowanych od 2012 r. programów, przedstawia kompleksowy program oddziaływań, którego odbiorcami są patologiczni hazardziści, osoby z innym uzależnieniem behawioralnym oraz ich rodziny i bliscy. W ramach programu...
Aktualności

Nieodpłatna pomoc w ramach projektu „24 godziny – dziękuję, nie gram IV rok 2019”

Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Życia w Abstynencji od Gry Niegram.org zaprasza do korzystania ze wsparcia udzielanego w ramach projektu „24 godziny - dziękuję, nie gram IV rok 2019”. Oferowane formy wsparcia kierowane są do osób dotkniętych problemem uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich. KONSULTACJE EDUKACYJNO - INFORMACYJNE czwartki w godzinach 15 - 19 piątki w godzinach 15.00 – 17.00 DORADZTWO FINANSOWE W ZAKRESIE OPTYMALNEGO SPŁACANIA DŁUGÓW piątki w godzinach 18 - 21 POMOC ADMINISTRACYJNO - PRAWNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD HAZARDU czwartki w godzinach 15-18 WARSZTATY AKTORSKIE każda sobota miesiąca...
Aktualności

STOPuzależnieniom.pl – Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień

Od marca br. działa strona www.stopuzaleznieniom.pl – Warszawski Serwis Informacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień – na której są zamieszczane informacje o darmowych działaniach skierowanych do warszawiaków borykających się m.in. z problemem uzależnienia od alkoholu, współuzależnieniem czy doświadczających przemocy. W serwisie są także publikowane informacje dotyczące różnych form pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży wychowujących się w dysfunkcyjnych rodzinach, m.in. oferty placówek wsparcia dziennego. Głównym celem serwisu jest publikowanie w jednym miejscu informacji o aktualnych inicjatywach warszawskich organizacji - nieodpłatnych projektach przeznaczonych dla tzw. rodzin dysfunkcyjnych, w tym borykających się z problemem...
Aktualności

„Kliknij życie II” – program profilaktyki uzależnień behawioralnych

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”, w ramach projektu „Kliknij życie II”, realizuje działania mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników prozdrowotnych i ograniczanie czynników ryzyka. Wszystkie działania prowadzone w ramach programu są nieodpłatne. „Kliknij życie II” to realizacja profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Zajęcia są nieodpłatne i są organizowane na terenie szkoły. Odbiorcami programu są: dzieci i młodzież  osoby dorosłe posiadające status rodzica, opiekuna, nauczyciela, wychowawcy lub...
Aktualności

„KOŁO ZMIANY IV” – program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2019 roku realizuje: Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich rodzin i bliskich pt. KOŁO ZMIANY IV, który jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program „Koło zmiany IV” jest kontynuacją działań prowadzonych od 2016 r., a rozszerzających ofertę pomocy dla osób będących w grupach ryzyka z...
Aktualności

Profilaktyka w szkołach nt. uzależnień behawioralnych – trwają zgłoszenia

NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN” do końca 2019 roku realizuje działania profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu. Zajęcia są organizowane na terenie szkoły zgłaszającej chęć udziału w programie.   Celem projektu „Kliknij życie II” jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa nt. uzależnień behawioralnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników prozdrowotnych i ograniczanie czynników ryzyka. Odbiorcami programu są: - dzieci i młodzież - zajęcia dla uczniów będą zajęciami obowiązkowymi, dla osób obecnych w szkole w dniu odbywania się zajęć. - osoby...
Aktualności

Specjalista psychoterapii uzależnień poszukiwany – kongres dla rodziców

20 października 2019 roku w Ropczycach (woj. Podkarpackie) odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone uzależnieniom od telefonów komórkowych i komputerów pt. „Komputer, smartfon, tablet - fałszywi przyjaciele". Aktualnie organizator poszukuje specjalisty psychoterapii uzależnień, który przybliży młodzieży szkolnej oraz ich rodzicom, kiedy zaczyna się uzależnienie i jak wygląda proces terapii. Ropczycki Kongres Rodzicielski II – „Komputer, smartfon, tablet - fałszywi przyjaciele” to event edukacyjny dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, poruszający tematykę nadużywania telefonów, komputerów i tabletów, zarówno przez młodzież, jak i rodziców. „Chcemy aby nasze spotkanie było ważną lekcją, zarówno...
Aktualności

Terapia dla osób uzależnionych od czynności i ich bliskich (również stacjonarna)

„Stawka większa niż życie” – to program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin realizowany przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż z Bielska-Białej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia realizowanego we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu, komputera, seksu, zakupów, pracy i innych czynności. Z pomocy terapeutycznej mogą również skorzystać bliscy osób uzależnionych. Pomoc kierowana jest do osób z całego kraju - udzielamy jej również w...
1 2
Page 1 of 2