Aktualności

AktualnościSzkolenia

„Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” – 2. szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu  pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” - 2. szkolenie, które jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia. Szkolenie jest kierowane do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które ukończyły szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień oraz chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje...
AktualnościSzkolenia

„Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” – 1 szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu  pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” - 1 szkolenie, które jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia. Szkolenie jest kierowane do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które ukończyły szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień oraz chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje...
AktualnościSzkolenia

„Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – 2 szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” 2 szkolenie. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz. Program szkolenia: – 20 godz. trening psychologiczny; – 10 godz. wykłady; – 30 godz. warsztaty; – 20 godz....
AktualnościSzkolenia

Szkolenie “Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Szkolenie jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w tym zakresie. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz. Program szkolenia: – 20 godz. trening psychologiczny; – 10 godz. wykłady; – 30 godz. warsztaty; – 20 godz. warsztaty (staż...
AktualnościSzkolenia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży - m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., Program szkolenia: – 20 godz. trening psychologiczny; –...
Aktualności

Konkurs dla dziennikarzy “UZALEŻNIENIA 21 WIEKU”

Interesujesz się psychologią, ochroną zdrowia? A szczególnie – uzależnieniami? Robisz na ten temat wywiady? Piszesz reportaże? A może podcasty? Zgłoś się do udziału w konkursie UZALEŻNIENIA 21 WIEKU. W tym roku na nagrody dla dziennikarzy przeznaczono 7300 zł, zaś ich wręczenie odbędzie się w Warszawie podczas Międzynarodowej Konferencji 10th International Conference Pathological Gambling & Other Behavioural Addictions. - Nasz konkurs organizowany jest  corocznie już od 2015 roku. Dotychczas dziennikarze zgłosili nań ponad 350 prac. I aż 33 z nich wyróżniono. - mówi Maja Ruszpel, pomysłodawczyni konkursu.  - W ostatnich latach dominującą formą dziennikarską był...
Aktualności

KCPU poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku: Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym. Zakres obowiązków m.in.: realizacja działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w ramach zadań Działu udział w komisjach konkursowych dokonujących wyboru wniosków w ramach przeprowadzanych przez Krajowe Centrum konkursów nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych do realizacji w ramach zawartych umów, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących...
Aktualności

Konferencja prasowa: wyniki badania “Wpływ wygranej w grze hazardowej na zaangażowanie w hazard – badania polsko-francuskie” – 8 kwietnia br.

Czy gracze grają, po to by wygrywać? Na ile duża wygrana pieniężna ma wpływ na uzależnienie od hazardu? Jak gracze rozumieją przegraną, a czym dla nich jest wygrana? 8 kwietnia br. odbędzie się konferencja prasowa poświęcona prezentacji wyników badań pt. Wpływ wygranej w grze hazardowej na zaangażowanie w hazard – badania polsko-francuskie zrealizowane przez grupę badaczy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prezentowane badanie jest jednym z prawie stu projektów badawczych, które w ciągu ostatnich 10 lat zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Koordynatorem i inicjatorką projektu jest dr Bernadeta Lelonek-Kuleta...
AktualnościSzkolenia

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XX

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w prowadzonym online programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XX. Uczestnictwo jest bezpłatne i zostanie poświadczone certyfikatem.  Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym...
AktualnościSzkolenia

Profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – szkolenie

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Trzydniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno- psychologicznych, które odbędzie się w następującym terminie:  20-22.04.2022r.  18-20.05.2022r. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (miejsce szkolenia: Toruń,...
1 2
Page 1 of 2