Strefa profesjonalistów

AktualnościKonferencje

“Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne” – konferencja 22-23 listopada br.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” zapraszają do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada w Warszawie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień behawioralnych, przede wszystkim przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków badawczych, realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Informujemy, że konferencja będzie również transmitowana online. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://conferencewarsaw2021.pl/pl/...
AktualnościSzkolenia

Bezpłatne szkolenie nt. profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych – Toruń, 27-29.10.2021 r.

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zapraszają do udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. 3-dniowe szkolenie przeznaczone jest...
AktualnościSzkolenia

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży – II edycja

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień. Głównym celem szkolenia jest podniesienie specyficznych kompetencji zawodowych w prowadzeniu psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży. Program szkolenia: – warsztaty – grupa otwarcia i rozwoju zawodowego w obszarze prowadzenia terapii z uzależnioną młodzieży w...
AktualnościSzkolenia

Bezpłatne szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży – trwa rekrutacja

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży, które jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień. Głównym celem szkolenia jest podniesienie specyficznych kompetencji zawodowych w prowadzeniu psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży. Program szkolenia: – warsztaty – grupa otwarcia i rozwoju zawodowego w obszarze prowadzenia terapii z uzależnioną młodzieży w wymiarze 20 godz. – wykłady dotyczące aktualnej wiedzy na temat okresu adolescencji, diagnozy...
AktualnościSzkolenia

Nieodpłatne szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych – rekrutacja

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. 3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, które odbędzie się w terminie 15-17.09.2021 r. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej...
AktualnościSzkolenia

II SZKOLENIE – Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dla Profilaktyków pracujących z młodzieżą

I sesja (3-dniowa). Wykłady – 10 godzin. Podstawowe treści przedstawione i przekazane w formie wykładów to: - aktualny stan wiedzy na temat uzależnień behawioralnych 2 godz.; - diagnoza uzależnień behawioralnych 1 godz.; - procesy i mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych 1 godz.;  - standardy profilaktyki, rekomendowane programy profilaktyczne, skuteczne strategie w profilaktyce uzależnień 2 godz.; - skuteczne programy i metody pracy z osobami zagrożonymi i uzależnionymi behawioralnie 3 godz.; - ewaluacja działań i programów profilaktycznych 1 godz. Warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą 20 godzin. Warsztaty – grupa otwarcia...
AktualnościSzkolenia

Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych – szkolenie

Akademia Motywacji i Edukacji organizuje specjalistyczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Uczestnicy szkolenia AMiE nabędą umiejętności m.in.: -ustalania celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych; -pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego; -pracy w ramach regulacji emocji; -używania metod „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności; Zajęcia z Dialektycznej Terapii - Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski). Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji....
AktualnościSzkolenia

5-dniowe warsztaty dla terapeutów uzależnień “Przywiązanie czy uwiązanie”

Hazard, uzależnienie od seksu, pornografii, Internetu, gier, smartfonów, kompulsywnych zakupów, kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych, zaburzenia odżywiania zaliczane są do coraz szerzej definiowanej dziedziny uzależnień behawioralnych i zyskują coraz większą uwagę zarówno w literaturze naukowej, jak i zawodowej. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż zaprasza na warsztaty wprowadzające do problematyki uzależnień behawioralnych, w oparciu o ramy koncepcyjne i innowacyjne osiągnięcia empiryczne teorii przywiązania. Na naszych zajęciach skupiać się będziemy na zaburzeniach zachowania w kontekście wczesnodziecięcych traum i pozabezpiecznych więzi. Liczymy, że wiedza zdobyta na warsztatach będzie podstawą zrozumienia przyczyn powstania uzależnienia behawioralnego na...
1 2 3 12
Page 1 of 12