Archiwum: szkolenia

Archiwum: szkolenia

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XVI

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XVI. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej...
Archiwum: szkolenia

Seminarium “Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – edycja XV” – trwa nabór chętnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pt. „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV". Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

„Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” – rekrutacja na szkolenie do 18 lutego br

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Głównym celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Program Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych. – warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą – 20 godzin, – wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia i profilaktyki uzależnień behawioralnych – 10 godzin, – warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej – 30 godzin, – warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku – 20 godzin, – warsztaty superwizji własnej pracy...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – edycja XIII

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XIII Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień: hazard uzależnienie od urządzeń multimedialnych...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie dla profesjonalistów pracujących z grupami metodą Dialogu Motywującego

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla profesjonalistów (psychoterapeutów, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego. Charakterystyka szkolenia: Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny); wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ). Czas, miejsce.  Poznań, 25-26.10  i 26-27.11.2018,  Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu, ul. Wspólna 27 Warunki uczestnictwa. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe..  Nie zapewniamy uczestnikom noclegów i zwrotu kosztów podróży. Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób świadczących nieodpłatną pomoc...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Bezpłatne szkolenie dotyczące profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. 3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w następujących terminach do wyboru: 10, 11,12 października 2018r., 7,8,9 listopada 2018r., 5,6,7 grudnia 2018.r.w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda). Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Refugium zaprasza na szkolenie: „Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia” I  moduł szkolenia w terminie 13-16.09.2018r. Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych po 15 osób. Terminy I etapu szkolenia: 13 - 16 wrzesień 2018r. Miejsce szkolenia:  Ośrodek GAWRA ul. Turystyczna 24a 58-580 Szklarska Poręba http://www.gawra.pl/ tel. +48 75 717 50 88 kom....
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży

W okresie styczeń – grudzień 2018 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt  Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży – szkolenie adresowane do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych) realizujących programy profilaktyczne w szkołach. Celem głównym zadania jest zwiększenie wiedzy kardy pedagogicznej na temat zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych, poprzez opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę  z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieciom i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli psychologów, pedagogów szkolnych) z terenu miasta Krakowa. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie wykładowo-warsztatowej. Program obejmował będzie 22 godziny wykładów i 13 godzin zajęć warsztatowych związanych z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. W ramach projektu zorganizowanych zostanie...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych

2018-05-15 Szkolenia skierowane do pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży CEL SZKOLEŃ: Zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarze uzależnień behawioralnych u pracowników  placówek opiekuńczo - wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego. Szkolenia są 4 dniowe. Odbywać się w formie wykładowo-warsztatowej (30 godzin). Ma zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia przerwy kawowe i obiadowe, nie zapewnia dojazdu ani noclegu. ADRESACI PROGRAMU: Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego (psychologowie, pedagogowie, wychowawcy). SPOSÓB REKRUTACJI: Współpraca...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Dialog Motywujący w pracy z grupami

2018-05-09 Szkolenie: “Dialog Motywujący w pracy z grupami” Termin: 17-18.06.2018 Miejsce: Centrum Kulturalno -Kongresowe Jordanki, Toruń Trener: prof. Chris Wagner, ekspert pracy grupowej DM Dialog Motywujący (DM) jest metodą (lub stylem prowadzenia rozmowy) stworzoną, by pomóc klientom/pacjentom odnaleźć motywację do zmiany. DM jest zazwyczaj stosowany w konsultacjach indywidualnych, jednakże rośnie też zainteresowanie zastosowaniem DM do warunków pracy grupowej. Praca z grupą dialogiem motywującym wykorzystywana jest w bardzo różnych problemach: zaburzenia związane z podwójną diagnozą, schorzenia chroniczne, zachowania ryzykowne u nastolatków, przemoc między partnerami, przestępstwa seksualne itp. Ze względu na ogromne zainteresowanie jakie wywołują w Polsce metody motywującej pracy grupowej zaprosiliśmy do współpracy największego znawcę...
1 2 3 6
Page 1 of 6