Szkolenia

Szkolenia

„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2-dniowym szkoleniu: „Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Szkolenie już w czerwcu br! Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące...
Szkolenia

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII. Uczestnictwo on-line (komunikator ZOOM) jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym...
AktualnościSzkolenia

Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja V i VI

Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pod nazwą  Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja V i VI. Kryterium formalnym udziału w programie jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Szkolenie będzie prowadzone w czterech 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach online odbywających się raz w tygodniu. Dodatkowym elementem jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony w formie nagrania wideo umieszczonego w internecie....
Szkolenia

Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Edycja IV

Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pod nazwą Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Edycja IV. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach on-line odbywających się raz w tygodniu. Dodatkowym elementem jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony w formie nagrania wideo umieszczonego w internecie. Projekt jest...
AktualnościSzkolenia

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień I stopnia”.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży - m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli miejskich/gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., Program szkolenia: – 20 godz. trening psychologiczny; –...
AktualnościSzkolenia

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XX

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w prowadzonym online programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XX. Uczestnictwo jest bezpłatne i zostanie poświadczone certyfikatem.  Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym...
AktualnościSzkolenia

Profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – szkolenie

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Trzydniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno- psychologicznych, które odbędzie się w następującym terminie:  20-22.04.2022r.  18-20.05.2022r. Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej (miejsce szkolenia: Toruń,...
AktualnościSzkolenia

Konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych – 4-6 kwietnia, Sopot

W dniach 04 - 06 kwietnia 2022 roku odbędzie się w Sopocie konferencja szkoleniowa w zakresie skutecznych strategii profilaktycznych i profilaktyki picia alkoholu przez młodzież. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Fundacja DOBROSTAN zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, realizatorów programów profilaktycznych. Wiodącym tematem konferencji jest zagadnienie samoregulacji. Wykłady i warsztaty zaproponowane na konferencji pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć i pogłębić wiedzę dotyczącą regulacji napięć i emocji u dzieci i młodzieży,...
Szkolenia

Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu ogłasza nabór uczestników IV edycji ”Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień” realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, ze środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji KCPU. Celem szkolenia jest obok doskonalenia kompetencji, dostarczenie uczestnikom wiedzy o podstawowych zjawiskach pracy grupowej.  Szkolenie integruje podejście humanistyczne i psychodynamiczne, którego wspólnym mianownikiem jest koncentracja na procesie doświadczenia. Oba podejścia zaliczają się do nurtów o naukowo potwierdzonej skuteczności. Autorzy projektu odwołują się również do założeń neuronauki. Wykłady,...

Pasek dostępności