W tej części serwisu publikowane będą raporty z badań dofinansowywanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w zakresie problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych. Celem prowadzonych badań jest gromadzenie i systematyzowanie wiedzy w zakresie powyższej tematyki, a uzyskane wyniki posłużą do rozwoju nowych obszarów badawczych i wyznaczania kierunków eksploracji, co służyć będzie pomocy, zarówno osobom uzależnionym, jak i profesjonalistom stykającym się w swojej pracy z problematyką uzależnień behawioralnych.

Badania zakończone:

 • “Hazard w życiu seniorów”.
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2016-2017
  Cel badania: Badanie umożliwi poznanie w jaki sposób przebiega rozwój aktywności hazardowej wśród osób starszych a także jakie czynniki są powiązane z rozwojem problemowego/ patologicznego grania hazardowego u osób starszych w Polsce. Badania  realizaowane we wspópracy międzynarodowej, brały w nim również udział populacje seniorów uprawiających hazard z Francji.
 • Analiza funkcjonowania pamięci roboczej u osób uzaleznionych od Internetu”.
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Termin realizacji: 2016-2017
  Cel badania: Pogłębienie stanu wiedzy w zakresie psychospołecznych czynników związanych z uogólnionym uzależnieniem od Internetu, a w szczególności z funkcjonowaniem pamięci roboczej. Wyniki przyczynią się do odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od Internetu w kontekście pamięci roboczej. W szczególności do wskazania obszarów deficytowych, które mogą wymagać podjęcia działań korekcyjnych w obszarze terapii osób korzystających w sposób patologiczny z sieci. Ponadto badania mogą przyczynić się do wyjaśnienia odmiennych rezultatów w dotychczasowych i wskazania nowych obszarów do naukowej eksploracji.
 • “Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka
  i czynników chroniących hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019″
  Realizator: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
  Termin realizacji: 2018-2019 rok
  Cel badania: 
  Diagnoza zjawiska nadmiernego / ryzykownego korzystania z mediów społecznościowych o charakterze prywatnym przez młodych dorosłych. Zoperacjonizowanie na podstawie wyników badania jakościowego nowych pytań kwestionariuszowych poświęconych korzystaniu z mediów społecznościowych Uchwycenie zmian jakie zaszły w poziomie rozpowszechnienia różnych form hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych na przestrzeni ostatnich lat oraz w zakresie czynników im sprzyjających i chroniących w drodze analizy porównawczej z wynikami uzyskanymi we wcześniejszych edycjach badania. Oszacowanie rzeczywistego wpływu zapisów znowelizowanej tzw. ustawy hazardowej
  w 2017 r. na rzeczywistość grających.
 • “Nadmierne korzystanie z gier internetowych a funkcjonowanie płatów ciemieniowo-czołowych u dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat”
  Realizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Termin realizacji: 2019-2020Raport zostanie opublikowany w terminie późniejszym.
  Cel badania: 
  Wykazanie związku wczesnego uzywania mobilnych technologii z aktywnosćią okolicy czołowo-ciemieniowej i zwiazanymi z tymi okolicami funkcjami poznawczymi, porównanie aktywności płatów ciemieniowo-czołowych u osón uzaleznionych od gier i nie uzaleznionych.

 • “Korzystanie z lootboxów przez Polaków – popularnosć, zagrożenia, regulacje prawne”
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 2019-2020.
  Cel badania: 
  Eksploracja zjawiska korzystania przez graczy z tzw. lootboxów, oferowanych w grach internetowych typu Pay2Win. Badanie podzielone na cztery obszary: regulacji prawnych w kontekście użytkowania lootboxów w Polsce i na świecie, zachowaniom nałogowym w korzystaniu z lootboxów, korzystaniu z nich w powiązaniu z uprawianiem gier hazardowych i charakterystyce korzystania z lootboxów przez dorosłych Polaków.

 • “Związek uzależnienia od telefonów komórkowych z funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym: rola motywacji do korzystania z telefonów komórkowych”
  Realizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Termin realizacji: 
  20192020.
  Cel badania: 
  Główny akcent badania położono na analizę zależności pomiędzy funkcjonowaniem społecznym i zdrowotnym a nasileniem uzależnienia od telefonów komórkowych. Badania zmierzają do rozszerzenia wiedzy na temat możliwych determinantów tego uzależnienia, uwzględniając przede wszystkim kontekst społeczny osoby oraz związek uzależnienia ze zdrowiem fizycznym.
 • “Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat”
  Realizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  Termin realizacji: 
  2020 rok.
  Cel badania: 
  Celem projektu jest rozpoznanie zjawiska korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat i rodziców dzieci w tym wieku, a także zdiagnozowanie zagrożeń związanych z używaniem przez dzieci w wieku przedszkolnym (i ich rodziców) urządzeń mobilnych (w tym wzorów używania).