Doniesienia z badań

Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu wśród młodzieży – cz. I

Młodzi ludzie posiadają bardzo dużą wiedzę na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu. Na ile jednak identyfikują się z posiadają wiedzą i zdają sobie sprawę ze znaczenia różnych sytuacji, które stają się lub mogą stać się ich udziałem w sieci - takie wątpliwości nasuwają przeprowadzone badania jakościowe przeprowadzone przez badaczy Pracowni „Pro M” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Podczas przeprowadzonych wywiadów młodzi ludzie wymieniają różnego rodzaju zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu: problemy ze zdrowiem somatycznym i psychicznym, ograniczenie aktywności i rozwoju fizycznego, popadanie w uzależnienie, problemy społeczne, ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi osobami i inne. Młodzi ludzie wskazują, że korzystanie z Internetu bez umiaru może powodować wady...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Tata, mama i dziecko przed komputerem

Po sztywnym podziale na cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów powoli przychodzi czas na zasypywanie murów. Wspólne korzystanie z Internetu przez dzieci i rodziców – dlaczego nie? Rodzice mogą pomóc pociechom korzystać z Internetu odpowiedzialnie, a dzieci – nauczyć mamę czy tatę kilku technicznych nowinek. Ale uwaga – podczas wspólnego korzystania z Internetu nastolatki mogą stanowczo odmówić przyjęcia rodzica do znajomych na Facebooku. Czy wspólne korzystanie z Internetu przez dzieci i rodziców stało się faktem? Jak przebiega ten proces? Temu ciekawemu zagadnieniu przyjrzano się podczas badań zrealizowanych przez zespół Pracowni Pro M z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wśród wspólnych aktywności podejmowanych z dziećmi w Internecie rodzice wymienili:...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Jesteś tym, ile „lajków” masz

Jak rodzice postrzegają zaangażowanie swych dzieci w portale społecznościowe? Co powoduje, że stały się tak atrakcyjne dla młodzieży? W badaniu zrealizowanym przez zespół Pracowni Pro M z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zapytano rodziców, dlaczego nastolatki silnie angażują się w portale społecznościowe, w szczególności Facebook. Badanie przeprowadzono wśród rodziców uczniów w wieku 12-19 lat, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. Na podstawie obserwacji swych pociech, rodzice wskazują na korzyści praktyczne, psychologiczne i społeczne związane z aktywnym użytkowaniem Internetu przez nastolatków. Wśród korzyści praktycznych rodzice wymieniają wygodę w zawieraniu kontaktów z rówieśnikami. Nie trzeba już wychodzić z domu, starać się o nawiązanie przyjaźni. Wystarczy włączyć...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Internetowe przejawy przemocy rówieśniczej

Elektroniczna agresja rówieśnicza to taka, gdzie „zarówno sprawca/sprawcy, jak i i ofiara należą do tej samej grupy, którą jest najczęściej grono uczniów tej samej szkoły lub zespół klasowy”1) . Tymczasem cyberbullying można potraktować jako odmianę występującego przed erą Internetu bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej. Tego typu przemoc występuje regularnie, sprawcy są silniejsi fizycznie i psychicznie, a w każdym razie ofiara ich tak postrzega. Przemoc jest zamierzona, agresorzy świadomie i celowo chcą zaszkodzić osobie, której wyznaczyli rolę ofiary. Cyberbullying opiera się na podobnych mechanizmach, inne są tylko „narzędzia” – sieć internetowa, komputery, telefony i inne urządzenia mobilne. Inaczej też przejawia się regularność tego rodzaju przemocy...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Fonoholizm – skala zjawiska wśród polskich nastolatków

Nadmierne i szkodliwe używanie telefonu komórkowego, określane  uzależnieniem, czyli fonoholizmem, staje się coraz poważniejszym problemem wśród młodzieży. Jakie są jego symptomy fonoholizmu, z czego może wynikać i jaka jest skala zjawiska wśród polskich nastolatków? Problem jest coraz bardziej widoczny w szkole. Wspólne ustalenie zasady: wyciszamy telefony podczas lekcji, było do niedawna wystarczające. Teraz już nie jest. Uczniowie rzeczywiście wyłączają dźwięk, ale po chwili okazuje się, że część z nich jednak telefonów używa. "Bo mam bardzo pilną  wiadomość, mama pisze" – tłumaczą. "Szukamy ważnej informacji do zadania" – słyszą często nauczyciele, gdy proszą o wykonanie ćwiczenia w grupach. Co robić? Prosić o odłożenie wszystkich...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Zjawisko uzależnienia (nałogu) komputerowo-internetowego w świetle współczesnych badań

Badania nad zjawiskiem uzależnienia komputerowo-internetowego zapoczątkował w 1995 Moore, który przeprowadził je na grupie 531 studentów Uniwersytetu w Austin. Badania nad zjawiskiem uzależnienia komputerowo-internetowego zapoczątkował w 1995 Moore, który przeprowadził je na grupie 531 studentów Uniwersytetu w Austin. Wyniki wskazywały, iż 13% z nich było uzależnionych  z czego znakomitą większość stanowili mężczyźni (71%) . Rok później podobną tematyką zajęła się Kimberly Young i to właśnie ona uznawana jest za prekursorkę badań nad uzależnieniami komputerowymi oraz duży autorytet w tej dziedzinie. Potraktowała ten nałóg podobnie do uzależnienia od hazardu , przeprowadziła badania na grupie 496 respondentów, które pozwoliły wyodrębnić typy uzależnienia komputerowego (omawiane są one w rozdziale 2.1) oraz grupę osób zagrożonych, którymi...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Internet, jako źródło kontaktów interpersonalnych

We współczesnym świecie Internet pełni dominującą rolę w procesie komunikacji, dzięki łatwości, z jaką można nawiązywać relację międzyludzkie. Człowiek  pozbawiony możliwości komunikacyjnych nie miałby szans na przetrwanie. Ludzkość od zawsze związana jest z różnymi formami interakcji, co sprawia, że jej członkowie są częścią społeczności. Coraz szybciej postępująca komunikacja interpersonalna w systemie komputerowym sprawia, że komunikat sieciowy, jest niezastąpioną metodą podtrzymywania stosunków między jednostką a światem zewnętrznym. Jak pisze Derrick de Kerchove „Komunikacyjność jest tak samo rzeczywistym stanem człowieka, jak kolektywność czy indywidualność. Jest to ten ulotny stan, który ma miejsce  w rozmowie lub współpracy, co najmniej dwóch kontaktujących się ze sobą osób. Sieć,...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Siecioholizm

Kiedy w latach 50 pojawiły się pierwsze próby komunikowania się pomiędzy pierwowzorami obecnych komputerów nikt nie przypuszczał, że z czasem stanie się to problemem społecznym i zdrowotnym. Wraz z ogromnym postępem technicznym, coraz więcej użytkowników komputerów ma dostęp do światowej sieci komputerowej - internet. "Żeglowanie" po sieci może stać się tak pasjonującym zajęciem, że bez wahania odsuwane zostają na bok - szkoła, praca, rodzina i znajomi. W sieci internetowej można bowiem znaleźć wiele bardzo interesujących informacji oraz całe setki przyjaciół, z którymi można "porozmawiać" przy pomocy klawiatury. Szacuje się, że internetem posługiwało się w końcu lat 90 ok. 200 mln. ludzi. Z badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Zakupoholizm

Zmaganie się z własnym zakupoholizmem

Gdy osoby uzależnione orientują się, że mają problem, nie zawsze od razu zgłaszają się do specjalisty i podejmują terapię. Często próbują najpierw same sobie poradzić, stosując rozmaite strategie walki z zawłaszczającym coraz większe obszary życia nałogiem. Jeśli osoby te przeszły wcześniej terapię dotyczącą innego uzależnienia, łatwiej im jest zidentyfikować problem i skorzystać z poznanych narzędzi. Jednak uzależnień behawioralnych, w tym zakupoholizmu, nie postrzegają jako na tyle groźnych, by skorzystać ze wsparcia terapeuty uzależnień. Często długo dojrzewają do podjęcia leczenia tego problemu. Na czworo badanych przez CBOS respondentów terapię podjęło dwoje. Zatem co robią zakupoholicy, mający za sobą terapię innych uzależnień, by we własnym zakresie poradzić...
1 3 4 5 6
Page 5 of 6