Doniesienia z badań

Doniesienia z badańRaporty z badań - Zakupoholizm

Komu zdarza się kupowanie oczami? O zjawisku „window shopping”

Czy kogokolwiek z nas ominęła w życiu przyjemność oglądania pięknych rzeczy wyłożonych na przyciągających wzrok półkach sklepowych? Nie zawsze możemy sobie na ich zakup pozwolić. Czasami chcąc nie chcąc obchodzimy się smakiem. To, że nie możemy z różnych powodów czegoś nabyć, nie musi bynajmniej wywoływać fali negatywnych odczuć. Nie tylko sam akt zakupów potrafi  dostarczyć nam sporej dawki emocji. Wśród osób, u których identyfikuje się problem z nałogowym kupowaniem występuje bowiem zjawisko tzw. window shopping. Przejawia się ono w poświęcaniu dużej ilości czasu na oglądaniu towarów np. wystawionych w witrynach sklepowych, aukcjach czy sklepach internetowych, bez zamiaru ich kupna. Przypomina to swego rodzaju...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Zakupoholizm

Co skłania do kupowania na aukcjach internetowych?

Jednym z czynników, które doprowadzają do tego, że użytkownikom coraz trudniej jest obyć się bez Internetu i niepostrzeżenie przekraczają granice prowadzące do  nadużywania sieci jest fakt, że Internet pozwala na zaspokajanie różnych swoich potrzeb (np. akceptacja przez grupę). Ułatwia również internautom realizowanie potrzeb związanych z uzależnieniami behawioralnymi (np. seksoholizm, hazard, zakupoholizm), utrudniając niekiedy ich identyfikację. Zjawisko krzyżowania się zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu, zakupów i Internetu ilustrują zachowania związane z korzystaniem z aukcji internetowych. Jak wskazują wyniki badań CBOS z 2011 r. odsetek deklaracji kupowania w ciągu  miesiąca poprzedzającego badanie na  aukcjach internetowych był znacząco wyższy wśród osób zdradzających  symptomy uzależnienia od zakupów niż wśród osób, które...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Seksoholizm

Transmisje internetowe z udziałem dzieci i młodzieży – wyniki badań

Istnienie nowego typu internetowego zjawiska niebezpiecznego dla dzieci i młodzieży związanego z cyberseksem potwierdzają badania przeprowadzone przez Research.NK i Instytut Badawczy NASK. Zespół Dyżurnet.pl we współpracy z Research.NK i Instytutem Badawczym NASK przeprowadził we wrześniu 2013 roku badania (za pomocą anonimowej ankiety) wśród prawie 1000-osobowej grupie użytkowników Internetu w wieku od 13 do 16. Z badań wynika, że 54% badanych korzysta z urządzeń wyposażonych w kamerę video oraz z rozmów wideo poprzez Internet. UWAGA! 43% spośród osób w tym wieku nie wie, że istnieje możliwość nagrywania i rozpowszechniania wideorozmów poza kontrolą uczestników. Z raportu badania przeprowadzonego przez Research. NK i zespołu Dyżurnet.pl: Badanie wskazuje, że 16% korzystających z rozmów wideo zetknęło się z treściami...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Seksoholizm

Nałogowe zachowania studentów uzależnionych od seksu

Pojęcie uzależnienia od seksu zostało wprowadzone do literatury przedmiotu niespełna 10 lat temu. Według Patricka Carnesa oznacza ono patologiczną relację, w której dominują zachowania, mające na celu zmianę nastroju. Jennifer Schneider twierdzi natomiast, że można mówić o uzależnieniu, jeśli zachowania seksualne mają charakter kompulsywny, a przy tym są kontynuowane pomimo dotkliwych konsekwencji. Uzależnieni od seksu mają tendencję do seksualizowania ludzi, sytuacji i szukania seksualnych podtekstów w wypowiedziach innych. Dla rozumienia i leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych użyteczny okazał się model, odwołujący się do psychologicznych mechanizmów uzależnień. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie cech charakterystycznych dla autoportretu psychicznego studentów przejawiających nałogowe zachowania seksualne. Badaniami objęto...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Pracoholizm

Pracoholizm po polsku – cz. II

Czy nadmierne zaabsorbowanie pracą wpływa na poczucie zadowolenia z życia? Na przeświadczenie o własnym zdrowiu? Czy pracoholizm nadaje życiu sens i sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości i skuteczności? Wreszcie, jak zmiany społeczno-ekonomiczne mogą wpływać na rozumienie pojęcia pracoholizmu? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, istotne z punktu widzenia badań dynamiki pracoholizmu w Polsce, Lucyna Golińska zwróciła uwagę na specyficzną sytuację ekonomiczno – społeczną w latach 2004 – 2005. Ze względu na wzrastające wymagania pracodawców, coraz więcej osób poświęcało pracy wiele godzin, także w weekendy. Chętnie spędziliby swój czas inaczej, ale podporządkowywali się odgórnie narzuconemu rygorowi. Jednocześnie w pracy wiele godzin spędzały osoby, które czyniły tak z własnego wyboru....
Doniesienia z badańRaporty z badań - Pracoholizm

Dlaczego uzależniamy się od pracy?

Pracoholizm jest jednym z najtrudniej rozpoznawalnych uzależnień. Nie będąc specjalistą łatwo pomylić uzależnienie z pracowitością, uważaną za cechę bardzo pożądaną. Motywy popadania w  uzależnienie od pracy są różne. Można je podzielić na zewnętrzne, wynikające z sytuacji społecznej czy ekonomicznej i wewnętrzne, na które składają się nasze potrzeby emocjonalne i sposób ich realizowania. W Raporcie CBOS z 2012 r., spośród motywów zewnętrznych wskazuje się na panującą obecnie w wielu organizacjach specyficzną kulturę pracy. Oczekiwania pracodawców są wysokie, duża ilość zadań wymusza ciągłe bycie "do dyspozycji" firmy, kosztem życia rodzinnego i osobistego. Świadczą o tym wypowiedzi uzalenionych od pracy osób: "Trzeba było spełniać, jak teraz oceniam, zbyt wygórowane...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Pracoholizm

Pracoholizm po polsku – cz. I

Jak wygląda życie emocjonalne pracoholika? Jaką przyjmuje strategię radzenia sobie stresem? I co się dzieje z jego systemem wartości? Przyglądając się dynamice pracoholizmu Lucyna Golińska zwróciła uwagę na kilka istotnych czynników, które miały wpływ na wynik prowadzonych w tym zakresie badań. Przełom XX/XXI w. to w Polsce czas społecznych i ekonomicznych zmian, nowych możliwości osiągnięcia sukcesu materialnego i społecznego prestiżu. Pojawiła się grupa dynamicznych managerów, poświęcających pracy wiele czasu, nie mających świadomości, że zbyt duża koncentracja na życiu zawodowym może nieść ze sobą także skutki negatywne. Według  Golińskiej istotne jest przyjrzenie się emocjom pracoholików, ponieważ są one wyrazem relacji z samym sobą i z otaczającym...
1 3 4 5
Page 5 of 5