Raporty z badań - Siecioholizm

Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Siecioholizm

Kiedy w latach 50 pojawiły się pierwsze próby komunikowania się pomiędzy pierwowzorami obecnych komputerów nikt nie przypuszczał, że z czasem stanie się to problemem społecznym i zdrowotnym. Wraz z ogromnym postępem technicznym, coraz więcej użytkowników komputerów ma dostęp do światowej sieci komputerowej - internet. "Żeglowanie" po sieci może stać się tak pasjonującym zajęciem, że bez wahania odsuwane zostają na bok - szkoła, praca, rodzina i znajomi. W sieci internetowej można bowiem znaleźć wiele bardzo interesujących informacji oraz całe setki przyjaciół, z którymi można "porozmawiać" przy pomocy klawiatury. Szacuje się, że internetem posługiwało się w końcu lat 90 ok. 200 mln. ludzi. Z badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Towarzystwo...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Internet, jako źródło kontaktów interpersonalnych

We współczesnym świecie Internet pełni dominującą rolę w procesie komunikacji, dzięki łatwości, z jaką można nawiązywać relację międzyludzkie. Człowiek  pozbawiony możliwości komunikacyjnych nie miałby szans na przetrwanie. Ludzkość od zawsze związana jest z różnymi formami interakcji, co sprawia, że jej członkowie są częścią społeczności. Coraz szybciej postępująca komunikacja interpersonalna w systemie komputerowym sprawia, że komunikat sieciowy, jest niezastąpioną metodą podtrzymywania stosunków między jednostką a światem zewnętrznym. Jak pisze Derrick de Kerchove „Komunikacyjność jest tak samo rzeczywistym stanem człowieka, jak kolektywność czy indywidualność. Jest to ten ulotny stan, który ma miejsce  w rozmowie lub współpracy, co najmniej dwóch kontaktujących się ze sobą osób. Sieć,...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Zjawisko uzależnienia (nałogu) komputerowo-internetowego w świetle współczesnych badań

Badania nad zjawiskiem uzależnienia komputerowo-internetowego zapoczątkował w 1995 Moore, który przeprowadził je na grupie 531 studentów Uniwersytetu w Austin. Badania nad zjawiskiem uzależnienia komputerowo-internetowego zapoczątkował w 1995 Moore, który przeprowadził je na grupie 531 studentów Uniwersytetu w Austin. Wyniki wskazywały, iż 13% z nich było uzależnionych  z czego znakomitą większość stanowili mężczyźni (71%) . Rok później podobną tematyką zajęła się Kimberly Young i to właśnie ona uznawana jest za prekursorkę badań nad uzależnieniami komputerowymi oraz duży autorytet w tej dziedzinie. Potraktowała ten nałóg podobnie do uzależnienia od hazardu , przeprowadziła badania na grupie 496 respondentów, które pozwoliły wyodrębnić typy uzależnienia komputerowego (omawiane są one w rozdziale 2.1) oraz grupę osób zagrożonych, którymi...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Fonoholizm – skala zjawiska wśród polskich nastolatków

Nadmierne i szkodliwe używanie telefonu komórkowego, określane  uzależnieniem, czyli fonoholizmem, staje się coraz poważniejszym problemem wśród młodzieży. Jakie są jego symptomy fonoholizmu, z czego może wynikać i jaka jest skala zjawiska wśród polskich nastolatków? Problem jest coraz bardziej widoczny w szkole. Wspólne ustalenie zasady: wyciszamy telefony podczas lekcji, było do niedawna wystarczające. Teraz już nie jest. Uczniowie rzeczywiście wyłączają dźwięk, ale po chwili okazuje się, że część z nich jednak telefonów używa. "Bo mam bardzo pilną  wiadomość, mama pisze" – tłumaczą. "Szukamy ważnej informacji do zadania" – słyszą często nauczyciele, gdy proszą o wykonanie ćwiczenia w grupach. Co robić? Prosić o odłożenie wszystkich...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Internetowe przejawy przemocy rówieśniczej

Elektroniczna agresja rówieśnicza to taka, gdzie „zarówno sprawca/sprawcy, jak i i ofiara należą do tej samej grupy, którą jest najczęściej grono uczniów tej samej szkoły lub zespół klasowy”1) . Tymczasem cyberbullying można potraktować jako odmianę występującego przed erą Internetu bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej. Tego typu przemoc występuje regularnie, sprawcy są silniejsi fizycznie i psychicznie, a w każdym razie ofiara ich tak postrzega. Przemoc jest zamierzona, agresorzy świadomie i celowo chcą zaszkodzić osobie, której wyznaczyli rolę ofiary. Cyberbullying opiera się na podobnych mechanizmach, inne są tylko „narzędzia” – sieć internetowa, komputery, telefony i inne urządzenia mobilne. Inaczej też przejawia się regularność tego rodzaju przemocy...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Jesteś tym, ile „lajków” masz

Jak rodzice postrzegają zaangażowanie swych dzieci w portale społecznościowe? Co powoduje, że stały się tak atrakcyjne dla młodzieży? W badaniu zrealizowanym przez zespół Pracowni Pro M z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zapytano rodziców, dlaczego nastolatki silnie angażują się w portale społecznościowe, w szczególności Facebook. Badanie przeprowadzono wśród rodziców uczniów w wieku 12-19 lat, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników. Na podstawie obserwacji swych pociech, rodzice wskazują na korzyści praktyczne, psychologiczne i społeczne związane z aktywnym użytkowaniem Internetu przez nastolatków. Wśród korzyści praktycznych rodzice wymieniają wygodę w zawieraniu kontaktów z rówieśnikami. Nie trzeba już wychodzić z domu, starać się o nawiązanie przyjaźni. Wystarczy włączyć...
Doniesienia z badańRaporty z badań - Siecioholizm

Tata, mama i dziecko przed komputerem

Po sztywnym podziale na cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów powoli przychodzi czas na zasypywanie murów. Wspólne korzystanie z Internetu przez dzieci i rodziców – dlaczego nie? Rodzice mogą pomóc pociechom korzystać z Internetu odpowiedzialnie, a dzieci – nauczyć mamę czy tatę kilku technicznych nowinek. Ale uwaga – podczas wspólnego korzystania z Internetu nastolatki mogą stanowczo odmówić przyjęcia rodzica do znajomych na Facebooku. Czy wspólne korzystanie z Internetu przez dzieci i rodziców stało się faktem? Jak przebiega ten proces? Temu ciekawemu zagadnieniu przyjrzano się podczas badań zrealizowanych przez zespół Pracowni Pro M z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wśród wspólnych aktywności podejmowanych z dziećmi w Internecie rodzice wymienili:...
1 2 3
Page 1 of 3