Siecioholizm

O uzależnieniuSiecioholizm

Infoholizm – plaga XXI wieku

Psychiatra Ivan Goldberg zaproponował kiedyś w formie żartu termin IAD (Internet Addiction Disorder) - uzależnienie od Internetu. Nie wiedział jeszcze wtedy, że wywołał wilka z lasu... Początki Internetu Kiedy w końcu lat 50-tych XX wieku Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę o nazwie Sputnik, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych powołał Agencję Badań Strategicznych (ARPA). Jej zadaniem było stworzenie technologii informacyjnych dla celów militarnych. Na początku lat 60-tych powstaje koncepcja sieci komputerowej. Jej główne założenia to ułatwienie kontaktów oraz współpracy pomiędzy naukowcami z różnych części kraju. W listopadzie 1969r. Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles przesłał do Stanford Research Institute w Palo Alto pierwszy pakiet informacji - był...
O uzależnieniuSiecioholizm

Siecioholizm, czyli uzależnienie od Internetu

Rozwój technologii informatycznej oraz technik komunikacji ostatnich lat w trudny do przecenienia sposób wpłynął na sposób, w jaki żyjemy. Jedną z bardziej znaczących zmian jest wszechobecność Internetu. Obecnie wielu ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez codziennej porcji wiadomości z serwisów internetowych, wirtualnych kontaktów ze znajomymi na portalach społecznościowych, błyskawicznego dostępu do wirtualnej wiedzy, czy zakupów na portalach aukcyjnych. Takie dziedziny naszego życia, jak nauka, kultura i biznes zawdzięczają Internetowi niebywały rozwój i obecnie nie byłyby chyba w stanie się bez niego obyć. Dzięki możliwościom, jakie daje Internet powstał niniejszy artykuł, również dzięki nim mogą go Państwo przeczytać. Do jego zalet nie trzeba chyba nikogo przekonywać....
O uzależnieniuSiecioholizm

Więźniowie gier komputerowych

Współczesne gry komputerowe z dnia na dzień stają się coraz atrakcyjniejsze i z niezwykłą wręcz skutecznością wciągają kolejnych odbiorców w misternie skonstruowane wirtualne światy. Większość osób postrzega je jako niewinną rozrywkę, która może pomóc nam oderwać się od codzienności, a nawet rozwinąć wyobraźnię. Warto jednak uświadomić sobie, że gry komputerowe mają niezwykle silny wpływ na ludzką psychikę, a ich nadużywanie bardzo szybko może doprowadzić nas na skraj uzależnienia. Brak koncentracji, nadpobudliwość i zaburzenia lękowe to tylko niektóre z możliwych skutków nadużywania wirtualnej rozrywki. Angażowanie się w powszechnie dostępne na rynku brutalne gry bardzo często zwiększa u gracza tolerancję na agresywne i społecznie nieakceptowane zachowania, a kolejne wycieczki do wirtualnej głębi coraz skuteczniej...
O uzależnieniuSiecioholizm

Rodzaje i objawy siecioholizmu

Uzależnienie od komputera i Internetu jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które okazało się być niezamierzonym skutkiem rozwoju i upowszechnienia nowoczesnej technologii , dlatego pojawiają się problemy z definicjami oraz kryteriami. Ponieważ nie zostało uznane ono za chorobową jednostkę, to nie ma jednej, oficjalnej definicji tegoż zjawiska. Funkcjonuje ono pod wieloma nazwami, które zostaną w tej części przedstawione oraz wytłumaczone. Warto zacząć od pojęcia samego uzależnienia, które to definiowane jest różnorako. Przyjmując medyczno-sanitarny punkt widzenia oznacza ono przyzwyczajenie się i niepohamowaną chęć użycia jakiejś substancji lub produktu, którego pozbawienie może doprowadzić do zaburzeń psychofizycznych . Uzależnienie od komputera i Internetu zalicza się do uzależnień psychicznych, czyli takich, gdzie występuje nieposkromiona...
O uzależnieniuSiecioholizm

Psychofizyczne konsekwencje uzależnień (nałogu) komputerowo-internetowego

Uzależnienie od komputera bądź Internetu prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych – zarówno psychicznych, fizycznych jak i społecznych, które można określić jako prawidłowe relacje jednostki ze społeczeństwem . Spowodowane jest to nadmiernym przesiadywaniem przed monitorem a to w efekcie prowadzi do nieprzyjemnych dolegliwości. Współcześni badacze wytypowali liczne objawy oraz przypadłości somatyczne będące konsekwencjami uzależnienia komputerowo-internetowego: bóle głowy , karku; zaburzenia rozwoju kostno-mięśniowego objawiających się dolegliwościami takimi jak: „zespół cieśni nadgarstka, przeciążenia pasa barkowego, ramion, przedramion, nadgarstków, dłoni, uszkodzenia kręgosłupa (głównie od pozycji, w jakiej trzyma się rękę na myszce komputerowej)”  oraz wady postawy; zanik mięśni grzbietu i pasa biodrowego; pogorszenie i osłabienie wzroku, zmęczenie oczu; migrena, padaczka...
O uzależnieniuSiecioholizm

Zjawisko uzależnienia multimedialnego

W dzisiejszych czasach Internet jest nieodzowną częścią naszego życia, bez której ciężko wyobrazić sobie swobodne funkcjonowanie, gdyż towarzyszy nam na każdej jego płaszczyźnie, w domu, pracy, szkole. Jest ogólnodostępnym dobrem, które dostarcza nam informacji, rozrywki, umożliwia komunikację międzyludzką bez względu na miejsce i czas. Wywiera ogromny wpływ na naszą osobowość, oddziałuje na charakter, kształtuje poglądy i opinie. Oprócz poszerzania naszej wiedzy dostarcza rozrywki, umila wolne chwile, jednak stanowi także ogromne zagrożenie, z racji tego, iż brak kontroli nad czasem spędzanym przed tym medium może spowodować zatracenie w cyberprzestrzeni, co staje się przyczyną groźnego uzależnienia od Internetu. Literatura, tak zwane „ stare”  uzależnienia dzieli na dwa...
Poradnik rodzicaSiecioholizm

Świat wirtualnych gier

Liczne badania naukowe, jak i popularne publikacje wskazują na niemal powszechne zjawisko wykorzystywania komputerów do gier. Wojciech Krusiński, autor raportu opublikowanego przez tygodnik „Polityka”  jest zdania, iż „posiadanie komputera jest niemal jednoznaczny z wykorzystywaniem ich do grania”.   Z racji, iż powstanie gier komputerowych ściśle związane jest z Pentagonem tak często występującym motywem jest agresja. Jak pisze Edwin Bendyk i Wojciech Krusiński „Heroiczne wyczyny opowiedziane w konwencji gier przygodowych, strategicznych, lub zwykłych strzelanek trafiają do serc młodych Amerynaknów i do wyobraźni graczy na całym świecie, umacniając wizerunek imperialnej potęgi”  Badacze, społeczność użytkowników gier komputerowych dzielą na „Digital natives”, to znaczy osoby, którym cywilizacja cyfrowa towarzyszy...
Poradnik rodzicaSiecioholizm

Potrzeby zaspakajane w wirtualnym świecie

Internet  jest  płaszczyzną, na której ludzie zaspakajają swoje społeczne potrzeby. Aktywność w cyberprzestrzeni pozwala użytkownikom na ekspresje uczuć i emocji, przed czym często mają opory w realnym świecie. Dzięki narzędziom komunikacyjnym spełniają potrzeby wyższego rzędu. Możliwość funkcjonowania w danej wspólnocie oraz uznanie w oczach innych daje poczucie przynależności do danej grupy. Internet oferuje zaspokojenie szeregu pragnień, które w realnym świecie poddawane są deprywacji. Najbardziej otwarci na ofertę Sieci są nieświadomi własnego ja młodzi ludzie, którzy nieustannie poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące własnej osobowości. Potrzeby, które zdecydują się zaspakajać poprzez Internet zależne są od tego, które z nich nie zostają zrealizowane w prawdziwym życiu. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną...
Poradnik rodzicaSiecioholizm

Potrzeby zaspakajane przez dzieci w wirtualnym świecie

Zainteresowanie sprawami dziecka, jego pomysłami na realizację siebie, aspiracjami czy problemami jest podstawą wychowania. Rozmowa pełni nieocenioną rolę w procesie rozwijania prawidłowych relacji między rodzicem a dzieckiem. Sprawia, że jest się ono bezpieczne, ma pewność, że może zwrócić się do nich bez lęku w każdej, nawet trudnej sytuacji. Młodzi ludzie mający poświęcenie ze strony opiekunów czują się w pełni akceptowani, kochani, znają swoją wartość. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, dlatego zapewnienie go pozwala na wyzbycie się niepokoju towarzyszącego na różnych etapach życia. Dzieci szczególnie potrzebują wsparcia ze strony bliskich dorosłych, gdyż bez niego ciężko im się odnaleźć w rzeczywistości i prawidłowo w niej funkcjonować....
O uzależnieniuSiecioholizm

Nadużywanie portali społecznościowych

Relacje interpersonalne utrzymywane za pośrednictwem portali społecznościowych sprawiają, iż powstają wirtualne mikrospołeczności. Zjawiskiem tym szczególnie pocieszone są młode osoby, które mają możliwość funkcjonowania między dwoma światami, często ten wirtualny uznają za bliższy. Internet pozwala im na swobodny wybór przestrzeni, do której zapragną należeć. Aktualnie Sieć dysponuje kilkunastoma popularnymi serwisami społecznościowymi, które łączą ludzi ze względu na ich pasje czy wyznawane poglądy. Wirtualność staje się coraz bardziej istotnym elementem świata codziennego, niebezpiecznie zbliżając się ku jego zastąpieniu. Dzięki portalom społecznościowym, między innymi takim jak Facebook, ludzie mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach. Medium internetowe umożliwia im natychmiastowe...
1 5 6 7 8 9
Page 7 of 9