Strefa profesjonalistów

Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ryzykować czy nie? O sztuce podejmowania decyzji. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy na temat procesu podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów oraz uwzględniania towarzyszących temu realnych i potencjalnych konsekwencji; rozwijanie zdolności autorefleksji i samoobserwacji wzmacniających możliwości samokontroli nastolatka; uświadomienie ryzyka i konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań hazardowych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazad_Remedium_VI_2012_str_6   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: O co tyle hałasu?! Zagrożenia związane z hazardem. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy i informacji na temat nałogowych zachowań hazardowych oraz utrwalających je mechanizmów; uzmysłowienie skutków i konsekwencji nałogowego hazardu; przeciwdziałanie uzależnieniu od hazardu. Czas trwania: 1x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2012_str_7...
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ja, ty, my – kiedy język łączy i kiedy dzieli. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat roli porozumiewania się w budowaniu relacji międzyludzkich; rozwinięcie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_4_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Mosty czy mury? Czyli o tym, jak rozmawiać. Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem JA; rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_IX_2014_str_6_7   Asertywność Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje i Twoje granice. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat postaw: asertywnej, uległej i agresywnej; poszerzenie wiedzy na temat pojęcia granicy psychologicznej....
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Internet i komputer

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Internet pod kontrolą. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania z Internetu; rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania z Internetu. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2014_str_4_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Bezpieczny Internet – to dla nas pestka! Cele zajęć: uświadomienie uczniom, jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne; poznanie sposobów unikania zagrożeń w Internecie; poznanie zasad bezpieczeństwa w Internecie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2014_str_5_7...
Scenariusze zajęćStrefa profesjonalistówSzkoła podstawowa

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Hazard nie jedno ma imię. Cele zajęć: wzrost wiedzy na temat przyczyn i skutków hazardu; rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_6_7 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Wiem, czego chcę! O sztuce podejmowania decyzji Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas dokonywania wyborów Czas trwania: 2 x 45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_4_6...
Archiwum: konferencjeStrefa profesjonalistów

V Ogólnopolski Zjazd Realizatorów Programów Profilaktycznych i Leczniczych Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

2018-03-12 Zapraszamy na V Ogólnopolski Zjazd Realizatorów Programów Profilaktycznych i Leczniczych Dofinansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. W tym roku odbędzie się on w dniach 13-14 czerwca 2018, w Poznaniu. Realizatorów chętnych podzielić się efektami swojej pracy w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zapraszamy do współtworzenia programu zjazdu poprzez przygotowanie 15-20 minutowych prezentacji. Zgodnie z sugestią Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, szczególnie zachęcamy do dzielenia się wnioskami, których wyciągnięcie było możliwe dzięki kilkuletniemu funkcjonowania programu oraz do prezentowania innowacyjnych rozwiązań. Tak jak w latach poprzednich, prezentacje umieszczone w programie zjazdu zostaną wybrane przy udziale pracowników Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Termin nadsyłania prezentacji to 6 kwietnia 2018. Uruchomiliśmy blog poświęcony wydarzeniu, na którym stopniowo...
Archiwum: konferencjeStrefa profesjonalistów

Jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system

2018-04-24 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Dialog Motywującyi Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system 15-16.06.2018r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki Dialog Motywujący (MotivationalInterviewing) to specyficzna metoda wyzwalania i wzmacniania motywacji. DM zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. Skuteczność DM w pracy z osobami mającymi trudności w znalezieniu i podtrzymaniu motywacji do konsekwentnego realizowania wytyczonych celów została potwierdzona wynikami wielu badań naukowych. Gościem Specjalnym naszej konferencji jest Prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego, niestrudzony promotor humanistycznej pracy z drugim człowiekiem, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Podczas konferencji zaprezentujemy jako DM...
Archiwum: konferencjeStrefa profesjonalistów

Międzynarodowa Konferencja Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach

2018-05-09 Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej Konferencja odbędzie się w dniach 15-16.06.2018r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki Rezerwacje grupowe objęte są zniżką, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 513167398. Dialog Motywujący (Motivational Interviewing) to specyficzna metoda wyzwalania    i wzmacniania motywacji. DM zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. Skuteczność DM w pracy z osobami mającymi trudności w znalezieniu i podtrzymaniu motywacji do konsekwentnego realizowania wytyczonych celów została potwierdzona wynikami wielu badań naukowych. Gościem Specjalnym naszej konferencji jest Prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego,...
Archiwum: konferencjeStrefa profesjonalistów

“Wylogowanie” z życia jako konsekwencja traumatyzacji

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII oraz INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM we współpracy z EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat: "WYLOGOWANIE" Z ŻYCIA JAKO KONSEKWENCJA TRAUMATYZACJI, która odbędzie się  w dniu 06 września 2018 roku w Sali wystaw czasowych - Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - ul. Plac Solidarności 1 Gdańsk. PROGRAM KONFERENCJI: 10.00 – 11.00 – dr Alfred Walter „Zakłócenia procesu stawania się żywym na nowo. Fluktuacje pomiędzy przypominaniem i lękiem a byciem zaburzonym, oraz pragnieniami bycia żywym.” 11.00 – 12.00 – Jolanta Zboińska „Budzenie do życia. Okruchy życia wyrażane w snach” 12.00 – 12.30 – przerwa kawowa 12.30 – 13.30 – prof. dr hab.   Beata Pastwa Wojciechowska „Skomplikowany świat...
Archiwum: konferencjeStrefa profesjonalistów

Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet

Szanowni Państwo, W imieniu Fundacji Zależni-Nie-Zależni serdecznie zapraszam do wzięcia udziału, we współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w gestii Ministra Zdrowia, Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej na temat:  „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień u kobiet” Konferencja odbędzie się w dniach 17 - 19 września 2018 roku w Hotelu „Noce i Dnie” w Konstancinie ul. Pocztowa 15. Tematem wiodącym naszej kolejnej konferencji poświęconej tematyce uzależnień behawioralnych będzie specyfika uzależnień/nałogów behawioralnych u kobiet, a szczególnie wykazanie potrzeby uwzględniania tej specyfiki w programach profilaktycznych i psychoterapeutycznych. Ponieważ polskie doświadczenia w tej kwestii są jeszcze zbyt skromne zaprosiliśmy do współpracy terapeutów ze Stanów Zjednoczonych, Włoch oraz  Irlandii, gdzie właśnie z myślą o kobietach powstało ostatnio wiele modeli...
ArtykułySiecioholizmStrefa profesjonalistów

Kreowanie tożsamości za pośrednictwem Internetu

Manuel Castells charakteryzuje społeczeństwo sieciowe, jako nowo powstałą strukturę społecznej organizacji, narodzoną przez rewolucję technologiczną oraz restrukturyzację kapitalizmu. Proces ten silnie przewartościował wagę czynników kształtujących tożsamość człowieka. Sprawił, że społeczny aktor ma szeroki wybór możliwości konstruowania własnej tożsamości. Dzięki bogatym zasobom Sieci wchodzi w rozmaite role, przez co staje się autorem tożsamości bez granic.   Jeszcze do niedawna anonimowość była niezwykle ważnym i cenionym elementem Internetu. Pozwalała na kreowanie własnej osoby wedle upodobań użytkowników. Dawała poczucie wolności oraz swobody. Każdy miał możliwość zaprezentowania się w taki sposób, jaki chciałby być odbierany. Aktualnie portale społecznościowe skłaniają swych użytkowników do udostępniania...
1 2 3 4 9
Page 2 of 9