Strefa profesjonalistów

Szkolenia

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Fundacją strefaPL zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Oferta kierowana jest do psychologów i pedagogów pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych. Szkolenie składa się z trzech części o następującej tematyce i wymiarze czasowym: RELACJA i DIALOG: 40 godzin, RODZEŃSTWO: 40 godzin,...
Szkolenia

Szkolenia w zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 w 2019 r.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14, współfinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma formę wykładowo – warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji. 1. Warunki udziału w szkoleniu: 1.1 szkolenie jest skierowane do: - pracowników oświaty, asystentów rodziny - psychologów, pedagogów i psychoprofilaktyków pracujących w organizacjach pozarządowych - instruktorów i terapeutów uzależnień 1.2 w warsztatach...
Szkolenia

II edycja szkolenia „Praktyka Pomagania” organizowanego przez KSTU

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zaprasza do udziału w drugiej edycji pięciodniowego szkolenia „Praktyka Pomagania”. Szkolenie odbędzie się w Krakowie, w dwóch terminach: 6-10 marca br. lub 8-12 maja br. Zajęcia będą miały praktyczny wymiar. Wykłady i warsztaty będą ilustrowane przypadkami pacjentów, poruszona zostanie tematyka różnych zachowań nałogowych (hazard, komputer, seks oraz uzależnienia chemiczne) w odniesieniu do najnowszych teorii i badań naukowych.   Kryteria udziału w szkoleniu: - wykształcenie: specjalista psychoterapii/terapii uzależnień certyfikowany lub w procesie certyfikacji, - zatrudnienie w podmiocie leczniczym zajmującym się terapią uzależnień, - doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami z nałogami behawioralnymi.   Miejsce szkolenia: Kraków, Aparthotel Lwowska 1, ul. Lwowska 1 Koszt: 110...
Szkolenia

Szkolenie przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja strefaPL zapraszają do udziału w szkoleniu przygotowującym nowych realizatorów programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’ "SZKOŁA dla RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW jest programem rekomendowanym, którego celem jest rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców. Oferta szkoleniowa kierowana jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych. Szkolenie składa się z trzech części o następującej tematyce i wymiarze czasowym: - RELACJA i DIALOG - 40 godzin - RODZEŃSTWO - 40 godzin - NASTOLATEK - 40 godzin Szkolenie prowadzą Joanna Sakowska i Ewa Jonek...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

„Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” – rekrutacja na szkolenie do 18 lutego br

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Głównym celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień behawioralnych wśród młodzieży. Program Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych. – warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą – 20 godzin, – wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia i profilaktyki uzależnień behawioralnych – 10 godzin, – warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej – 30 godzin, – warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku – 20 godzin, – warsztaty superwizji własnej pracy...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – edycja XIII

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XIII Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień: hazard uzależnienie od urządzeń multimedialnych...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie dla profesjonalistów pracujących z grupami metodą Dialogu Motywującego

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla profesjonalistów (psychoterapeutów, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego. Charakterystyka szkolenia: Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny); wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ). Czas, miejsce.  Poznań, 25-26.10  i 26-27.11.2018,  Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu, ul. Wspólna 27 Warunki uczestnictwa. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe..  Nie zapewniamy uczestnikom noclegów i zwrotu kosztów podróży. Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób świadczących nieodpłatną pomoc...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Bezpłatne szkolenie dotyczące profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. 3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w następujących terminach do wyboru: 10, 11,12 października 2018r., 7,8,9 listopada 2018r., 5,6,7 grudnia 2018.r.w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda). Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Refugium zaprasza na szkolenie: „Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia” I  moduł szkolenia w terminie 13-16.09.2018r. Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych po 15 osób. Terminy I etapu szkolenia: 13 - 16 wrzesień 2018r. Miejsce szkolenia:  Ośrodek GAWRA ul. Turystyczna 24a 58-580 Szklarska Poręba http://www.gawra.pl/ tel. +48 75 717 50 88 kom....
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży

W okresie styczeń – grudzień 2018 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt  Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży – szkolenie adresowane do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych) realizujących programy profilaktyczne w szkołach. Celem głównym zadania jest zwiększenie wiedzy kardy pedagogicznej na temat zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych, poprzez opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę  z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieciom i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli psychologów, pedagogów szkolnych) z terenu miasta Krakowa. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie wykładowo-warsztatowej. Program obejmował będzie 22 godziny wykładów i 13 godzin zajęć warsztatowych związanych z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. W ramach projektu zorganizowanych zostanie...
1 2 3 4 5 8
Page 3 of 8