Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkolenia

Seminarium “Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – edycja XV” – trwa nabór chętnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pt. „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV". Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej...
Szkolenia

Terapia Schematów i DBT – szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień

Akademia Myśli i Emocji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu pt. "Terapia Schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych". Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami o udokumentowanej skuteczności: terapeutów z technikami Terapii Schematów (TS) i Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT). Ponadto celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie tych metod i nabycie umiejętności ich stosowania w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka. Szkolenie ma też na celu wprowadzenie do pojęciowego modelu terapii schematu i dialektycznej terapii behawioralnej, zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w...
Szkolenia

Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych – terminy wrzesień / październik 2019

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zapraszają do udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. 3-dniowe szkolenie, które jest przeznaczone dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, odbędzie się w terminach: 18, 19, 20 września 2019 r. i 9, 10, 11 października 2019 r. w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda). Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz...
Strefa profesjonalistówSzkolenia

Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i innych. Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi (nauczyciele, wychowawcy,pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie. Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych...
Szkolenia

Szkolenie dot. terapii uzależnienia od pornografii i seksu

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Refugium zaprasza na szkolenie: "Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów", zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 13-16.06.2019 r. i 12-15.09.2019 r. Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia w I etapie - zostanie...
Rodzice / Rada PedagogicznaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Rodzice

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje dziecko w Internecie. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu; uwrażliwienie na problemy, związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Dziecko i Internet – czynniki zagrożenia. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy na temat czynników sprzyjających szkodliwemu korzystaniu z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu zachowanie na dziecka. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci? Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat możliwości zabezpieczenia dzieci przed dysfunkcyjnym korzystaniem z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu wśród rodziców na możliwość...
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Umiejętności chroniące przed nałogowymi zachowaniami

Komunikacja interpersonalna Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Emocje na językach! Cele zajęć: nauczenie umiejętności nazywania uczuć; wzmocnienie postawy szacunku dla siebie i innych; ćwiczenie umiejętności posługiwania się komunikatem JA. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Języka szakala a język żyrafy! Cele zajęć: zwiększenie umiejętności posługiwania się komunikacją bez przemocy; zwiększenie umiejętności rozpoznawania konstruktywnego i niekonstruktywnego porozumiewania się w grupie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Komunikacja_Remedium_VI_2013_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Zrozumieć siebie i innych – o sztuce aktywnego słuchania! Cele zajęć: rozwinięcie umiejętności komunikacji niewerbalnej; przećwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Czas trwania: 2x45 min....
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Internet i komputer

Internet Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo czy zagrożenie? Cele zajęć: uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni; rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej; rozwijanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_5   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Zaplątani w sieci – co uzależnia w cyberprzestrzeni? Cele zajęć: uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z cyberprzestrzeni; poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu; uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej; rozwijanie empatii, umiejętności obserwacji i wrażliwości na innych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_6   Scenariusz nr 3: Temat zajęć:...
Gimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Hazard

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Ryzykować czy nie? O sztuce podejmowania decyzji. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy na temat procesu podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów oraz uwzględniania towarzyszących temu realnych i potencjalnych konsekwencji; rozwijanie zdolności autorefleksji i samoobserwacji wzmacniających możliwości samokontroli nastolatka; uświadomienie ryzyka i konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań hazardowych. Czas trwania: 2x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazad_Remedium_VI_2012_str_6   Scenariusz nr 2: Temat zajęć: O co tyle hałasu?! Zagrożenia związane z hazardem. Cele zajęć: dostarczenie wiedzy i informacji na temat nałogowych zachowań hazardowych oraz utrwalających je mechanizmów; uzmysłowienie skutków i konsekwencji nałogowego hazardu; przeciwdziałanie uzależnieniu od hazardu. Czas trwania: 1x45 min. Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2012_str_7...
1 2 3 4 5 10
Page 3 of 10