Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XI Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Uczestnictwo jest bezpłatnei poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE: Wiedza na temat...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy terapeuty uzależnień

Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie zaprasza do udziału w szkoleniu DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy  terapeuty uzależnień DIALOG MOTYWUJĄCY jest metodą o coraz szerszej popularności i efektywnym zastosowaniu w pracy z klientami ze względu na jego skuteczność i rzetelne podstawy teoretyczne. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych i zaawansowanych technik stosowanych w dialogu motywującym nabycie umiejętności oceny poziomu motywacji klienta do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany w terapii uzależnienia, nabycie i pogłębienie umiejętności komunikacji z klientem, motywowanie go do zmian w zakresie rozwiązywania różnych trudności, w tym związanych z uzależnieniem, ale i osobistych, rodzinnych nabycie umiejętności reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientem nabycie umiejętności radzenia sobie z oporem i napięciem klienta...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Praktyka pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi – szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA – innowacyjnym, spójnym i kompleksowym: szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową. tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks. treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów Organizacja szkolenia: terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017 miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe) harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin) 28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard. 29.10.2017,...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 2...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Eketywna profilaktyka

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Krajowe Biudo ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do wzięcia udziału w programie szkoleniowym: Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Na część szkoleniową programu składają się: (1) e-learningowy blok wykładowy - wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów, umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy. Autorami są wybitni eksperci. Blok warsztatowo – superwizyjny - realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje: (2) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu, (3) blok  superwizyjny...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Szanowni Państwo, Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych’. Mamy ostatnie wolne miejsca, na szkolenie, które rozpoczyna się już 22 września. To 67 godzin praktycznej wiedzy. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i innych zainteresowanych. Więcej...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie dla terapeutów uzależnień

Projekt "Szkolenie dla terapeutów uzależnień” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. "Szkolenie dla terapeutów uzależnień", który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień bądź uczestnictwo  w STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN jak i PARPA. praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych, wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej, przesłanie/dostarczenie ankiety wraz z wymaganymi dokumentami, zobowiązanie do uczestnictwa w całości szkolenia Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Programu Domowych Drużyn

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja ETOH zapraszają nacykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyndla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców,na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM) to dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym– podczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski. Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli klas IV-VI szkół...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 3...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

„Oddziaływać skutecznie” – szkolenie z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych. Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy wychowawców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznychopartych na aktualnej wiedzy. Uczestnikom oferujemy doskonalenie wiedzy/umiejętności w zakresie: podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych – klasyfikacja, definicje, nazewnictwo, symptomy, skutki psychologiczne, społeczne i fizyczne; definicji poziomów profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca); kluczowych...
1 3 4 5 6 7 9
Page 5 of 9