Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Bezpłatne szkolenie dotyczące profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. 3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w następujących terminach do wyboru: 10, 11,12 października 2018r., 7,8,9 listopada 2018r., 5,6,7 grudnia 2018.r.w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda). Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Refugium zaprasza na szkolenie: „Terapia osób uzależnionych od pornografii, seksu, jako odpowiedź na konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u pacjentów, zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia” I  moduł szkolenia w terminie 13-16.09.2018r. Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych po 15 osób. Terminy I etapu szkolenia: 13 - 16 wrzesień 2018r. Miejsce szkolenia:  Ośrodek GAWRA ul. Turystyczna 24a 58-580 Szklarska Poręba http://www.gawra.pl/ tel. +48 75 717 50 88 kom....
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży

W okresie styczeń – grudzień 2018 Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu realizuje projekt  Uzależnienia behawioralne zagrażające dzieci i młodzieży – szkolenie adresowane do pracowników oświaty (nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych) realizujących programy profilaktyczne w szkołach. Celem głównym zadania jest zwiększenie wiedzy kardy pedagogicznej na temat zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych, poprzez opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę  z zakresu uzależnień behawioralnych zagrażających dzieciom i młodzieży oraz przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty (nauczycieli psychologów, pedagogów szkolnych) z terenu miasta Krakowa. Realizacja projektu odbywać się będzie w formie wykładowo-warsztatowej. Program obejmował będzie 22 godziny wykładów i 13 godzin zajęć warsztatowych związanych z ćwiczeniem praktycznych umiejętności. W ramach projektu zorganizowanych zostanie...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych

2018-05-15 Szkolenia skierowane do pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży CEL SZKOLEŃ: Zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarze uzależnień behawioralnych u pracowników  placówek opiekuńczo - wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego. Szkolenia są 4 dniowe. Odbywać się w formie wykładowo-warsztatowej (30 godzin). Ma zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia przerwy kawowe i obiadowe, nie zapewnia dojazdu ani noclegu. ADRESACI PROGRAMU: Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego (psychologowie, pedagogowie, wychowawcy). SPOSÓB REKRUTACJI: Współpraca...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Dialog Motywujący w pracy z grupami

2018-05-09 Szkolenie: “Dialog Motywujący w pracy z grupami” Termin: 17-18.06.2018 Miejsce: Centrum Kulturalno -Kongresowe Jordanki, Toruń Trener: prof. Chris Wagner, ekspert pracy grupowej DM Dialog Motywujący (DM) jest metodą (lub stylem prowadzenia rozmowy) stworzoną, by pomóc klientom/pacjentom odnaleźć motywację do zmiany. DM jest zazwyczaj stosowany w konsultacjach indywidualnych, jednakże rośnie też zainteresowanie zastosowaniem DM do warunków pracy grupowej. Praca z grupą dialogiem motywującym wykorzystywana jest w bardzo różnych problemach: zaburzenia związane z podwójną diagnozą, schorzenia chroniczne, zachowania ryzykowne u nastolatków, przemoc między partnerami, przestępstwa seksualne itp. Ze względu na ogromne zainteresowanie jakie wywołują w Polsce metody motywującej pracy grupowej zaprosiliśmy do współpracy największego znawcę...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Edukator Profilaktyki Uzależnień

2018-04-26 Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Edukator Profilaktyki Uzależnień". Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., staż w Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz. Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie realizowane w ramach zadania 5.2.1.pkt. 1 NPZ

2018-03-26 Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu  zaprasza na cykl szkoleń dla profesjonalistów (psychoterapeutów. specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego. Szkolenia finansowane są  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Charakterystyka szkolenia: Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny) wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ). Szkolenie stanowi rozwinięcie autorskiej metody Toma Bartha dla potrzeb polskich placówek leczenia uzależnień dokonane i wdrażane  przez trenerów Dialogu Motywującego pracujących pod jego superwizją. Czas, miejsce:...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży

2018-03-19 Nauczycieli i pedagogów zapraszamy do korzystania z broszur pomocnych w realizacji działań profilaktycznych. Fundacja Poza Schematami przygotowała: jedną publikację skierowaną do specjalistów „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży gimnazjalnej” oraz dwie adresowane do uczniów w wieku 13-16 lat „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” i „BHP użytkownika mediów elektronicznych”. Materiały zostały opublikowane przez Fundację Poza Schematami jako efekt projektu współfinansowanego w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikacje opracował zespół: Kinga Sochocka, Karolina Van Laere i Edyta Biaduń-Korulczyk; konsultacja...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

2017-11-16 Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujące terminy: TERMIN SZKOLENIA: 16.11.2017 - 19.11.2017 TERMIN SZKOLENIA: 07.12.2017 - 10.12.2017 Zgłoszenia do pobrania na stronie: http://psychoprofilaktyka.eu prosimy przesyłać na adres: refugium@psychoprofilaktyka.eu  Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 50,00 złotych. Osoby zakwalifikowane do szkolenia wnoszą...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień

2017-07-31 Zapraszamy na szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień” realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub będących w trakcie procesu certyfikacji zarówno w KBPN jak i w PARPA. Szkolenie odbywać się będzie w Instytucie Terapii i Edukacji s.c. adres: ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań Koszt szkolenie to 50 zł płatne przelewem na konto: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264 Szkolenie realizowane będzie w czterech edycjach. Dwie edycje w 2016 roku i dwie w 2017 roku. W każdej edycji mamy 32 miejsca. Zajęcia wykładowe będą odbywały się w dużej grupie, natomiast zajęcia warsztatowe w grupach...
1 3 4 5 6 7 10
Page 5 of 10