Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży

2018-03-19 Nauczycieli i pedagogów zapraszamy do korzystania z broszur pomocnych w realizacji działań profilaktycznych. Fundacja Poza Schematami przygotowała: jedną publikację skierowaną do specjalistów „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży gimnazjalnej” oraz dwie adresowane do uczniów w wieku 13-16 lat „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” i „BHP użytkownika mediów elektronicznych”. Materiały zostały opublikowane przez Fundację Poza Schematami jako efekt projektu współfinansowanego w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikacje opracował zespół: Kinga Sochocka, Karolina Van Laere i Edyta Biaduń-Korulczyk; konsultacja...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

2017-11-16 Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujące terminy: TERMIN SZKOLENIA: 16.11.2017 - 19.11.2017 TERMIN SZKOLENIA: 07.12.2017 - 10.12.2017 Zgłoszenia do pobrania na stronie: http://psychoprofilaktyka.eu prosimy przesyłać na adres: refugium@psychoprofilaktyka.eu  Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 50,00 złotych. Osoby zakwalifikowane do szkolenia wnoszą...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień

2017-07-31 Zapraszamy na szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień” realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub będących w trakcie procesu certyfikacji zarówno w KBPN jak i w PARPA. Szkolenie odbywać się będzie w Instytucie Terapii i Edukacji s.c. adres: ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań Koszt szkolenie to 50 zł płatne przelewem na konto: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264 Szkolenie realizowane będzie w czterech edycjach. Dwie edycje w 2016 roku i dwie w 2017 roku. W każdej edycji mamy 32 miejsca. Zajęcia wykładowe będą odbywały się w dużej grupie, natomiast zajęcia warsztatowe w grupach...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XI Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Uczestnictwo jest bezpłatnei poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE: Wiedza na temat...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy terapeuty uzależnień

Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie zaprasza do udziału w szkoleniu DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy  terapeuty uzależnień DIALOG MOTYWUJĄCY jest metodą o coraz szerszej popularności i efektywnym zastosowaniu w pracy z klientami ze względu na jego skuteczność i rzetelne podstawy teoretyczne. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych i zaawansowanych technik stosowanych w dialogu motywującym nabycie umiejętności oceny poziomu motywacji klienta do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany w terapii uzależnienia, nabycie i pogłębienie umiejętności komunikacji z klientem, motywowanie go do zmian w zakresie rozwiązywania różnych trudności, w tym związanych z uzależnieniem, ale i osobistych, rodzinnych nabycie umiejętności reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientem nabycie umiejętności radzenia sobie z oporem i napięciem klienta...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Praktyka pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi – szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA – innowacyjnym, spójnym i kompleksowym: szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową. tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks. treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów Organizacja szkolenia: terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017 miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe) harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin) 28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard. 29.10.2017,...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 2...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Eketywna profilaktyka

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Krajowe Biudo ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do wzięcia udziału w programie szkoleniowym: Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Na część szkoleniową programu składają się: (1) e-learningowy blok wykładowy - wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów, umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy. Autorami są wybitni eksperci. Blok warsztatowo – superwizyjny - realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje: (2) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu, (3) blok  superwizyjny...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Szanowni Państwo, Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych’. Mamy ostatnie wolne miejsca, na szkolenie, które rozpoczyna się już 22 września. To 67 godzin praktycznej wiedzy. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i innych zainteresowanych. Więcej...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie dla terapeutów uzależnień

Projekt "Szkolenie dla terapeutów uzależnień” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. "Szkolenie dla terapeutów uzależnień", który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień bądź uczestnictwo  w STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN jak i PARPA. praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych, wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej, przesłanie/dostarczenie ankiety wraz z wymaganymi dokumentami, zobowiązanie do uczestnictwa w całości szkolenia Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia...
1 3 4 5 6 7 9
Page 5 of 9