Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Programu Domowych Drużyn

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja ETOH zapraszają nacykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyndla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców,na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM) to dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym– podczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski. Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli klas IV-VI szkół...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 3...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

„Oddziaływać skutecznie” – szkolenie z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych. Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy wychowawców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznychopartych na aktualnej wiedzy. Uczestnikom oferujemy doskonalenie wiedzy/umiejętności w zakresie: podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych – klasyfikacja, definicje, nazewnictwo, symptomy, skutki psychologiczne, społeczne i fizyczne; definicji poziomów profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca); kluczowych...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” Szkolenie adresowane jest studentów kierunków:medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub pracy socjalnej. Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, jego celem jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. Jedna edycja szkolenia obejmuje trzy dni (łącznie 20,5 godziny). Zajęcia realizowane są w układzie weekendowym: początek sesji w piątek rano, zakończenie w niedzielę późnym popołudniem. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Podczas zajęć uczestnicy podniosą poziom...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera, praca z młodym pacjentem uzależnionym) KRYTERIA REKRUTACJI Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby będące w procesie certyfikacji lub certyfikowane przez KBPN lub PARPA TERMIN SZKOLENIA: 15-19 czerwiec 2017 lub 25-29 październik 2017 KOSZT CAŁOŚCI SZKOLENIA – 200,00 zł ZGŁOSZENIA - REKRUTACJA Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o: wypełnienie ankiety zgłoszeniowej; zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Leczenia Uzależnień i/lub; kserokopia zaświadczenia/certyfikatu PARPA lub KBPN; potwierdzenie dokonania przelewu za koszty szkolenia; wypełnienie ankiety wstępnej – ankieta zostanie przesłana na adres mailowy zawarty w ankiecie zgłoszeniowej po przedłożeniu powyższych załączników. Powyższe...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” Szkolenie adresowane jest studentów kierunków:medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub pracy socjalnej. Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, jego celem jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. Jedna edycja szkolenia obejmuje trzy dni (łącznie 20,5 godziny). Zajęcia realizowane są w układzie weekendowym: początek sesji w piątek rano, zakończenie w niedzielę późnym popołudniem. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Podczas zajęć uczestnicy podniosą poziom...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Przedszkolak w SIECI czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać

Projekt finansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Przedszkolak w SIECI, czyli jak pomóc dziecku sięnie zaplątać.   Wydawać by się mogło, że to jeszcze za wcześnie…. Jednak okres przedszkolny  to najbardziej odpowiedni czas aby rozpocząć kształtowanie właściwego kontaktu dziecka z multimediami! Fundacja Studio Psychologii Zdrowiaserdecznie zaprasza Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztat dotyczący odpowiedzialnego wprowadzania malucha w wirtualny świat. Rodzice zdobędąwiedzędotyczącąmetod i narzędzi zapewniających dziecku bezpieczne korzystanie z gier oraz zasad funkcjonowania dziecka w cyberprzestrzeni. Ważnym elementem zajęć będzie ukazanie jak zapobiegać nadużywaniu komputera, smartphona i tabelta oraz jak można uniknąć konsekwencji wynikających z niewłaściwej relacji dziecko-elektronika. Program: Potrzeby rozwojowe...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Ogłoszenie o projekcie Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych Do udziału w projekcie zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, lekarzy oraz terapeutów uzależnień. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe; przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami; przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze, przesłanie skanów dokumentów ( lista w formularzu zgłoszeniowym na stronie towarzystwa), uczestnictwo we wszystkich zjazdach dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Program szkoły: Program szkoły obejmuje 270 godziny zajęć warsztatowo...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu

w ramach programu „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe; przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami; przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze, przesłanie skanów dokumentów ( lista w formularzu...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Potrzeby szkoleniowe profilaktyków uzależnień

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Fundacja Praesterno zaprasza do wzięcia udziału w programie badawczym: „Potrzeby szkoleniowe profilaktyków uzależnień” poprzez wypełnienie ankiety umieszczonej w Internecie pod adresem www.profitest.pl/s/11565/potrzeby Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania programu doskonalenia zawodowego dla kadry tych organizacji pozarządowych i placówek. Po zakończeniu badań roześlemy do Państwa zaproszenie do uczestnictwa w programie szkoleniowym. Ankietę można wypełniać na komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie. Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi są analizowane zbiorczo. Czas wypełniania ankiety - około 10 minut. Ankieta będzie dostępna w Internecie do piątku...
1 4 5 6 7 8 9
Page 6 of 9