Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” Szkolenie adresowane jest studentów kierunków:medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub pracy socjalnej. Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, jego celem jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. Jedna edycja szkolenia obejmuje trzy dni (łącznie 20,5 godziny). Zajęcia realizowane są w układzie weekendowym: początek sesji w piątek rano, zakończenie w niedzielę późnym popołudniem. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Podczas zajęć uczestnicy podniosą poziom...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera, praca z młodym pacjentem uzależnionym) KRYTERIA REKRUTACJI Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby będące w procesie certyfikacji lub certyfikowane przez KBPN lub PARPA TERMIN SZKOLENIA: 15-19 czerwiec 2017 lub 25-29 październik 2017 KOSZT CAŁOŚCI SZKOLENIA – 200,00 zł ZGŁOSZENIA - REKRUTACJA Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o: wypełnienie ankiety zgłoszeniowej; zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Leczenia Uzależnień i/lub; kserokopia zaświadczenia/certyfikatu PARPA lub KBPN; potwierdzenie dokonania przelewu za koszty szkolenia; wypełnienie ankiety wstępnej – ankieta zostanie przesłana na adres mailowy zawarty w ankiecie zgłoszeniowej po przedłożeniu powyższych załączników. Powyższe...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” Szkolenie adresowane jest studentów kierunków:medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub pracy socjalnej. Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, jego celem jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. Jedna edycja szkolenia obejmuje trzy dni (łącznie 20,5 godziny). Zajęcia realizowane są w układzie weekendowym: początek sesji w piątek rano, zakończenie w niedzielę późnym popołudniem. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Podczas zajęć uczestnicy podniosą poziom...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Przedszkolak w SIECI czyli jak pomóc dziecku się nie zaplątać

Projekt finansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Przedszkolak w SIECI, czyli jak pomóc dziecku sięnie zaplątać.   Wydawać by się mogło, że to jeszcze za wcześnie…. Jednak okres przedszkolny  to najbardziej odpowiedni czas aby rozpocząć kształtowanie właściwego kontaktu dziecka z multimediami! Fundacja Studio Psychologii Zdrowiaserdecznie zaprasza Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na warsztat dotyczący odpowiedzialnego wprowadzania malucha w wirtualny świat. Rodzice zdobędąwiedzędotyczącąmetod i narzędzi zapewniających dziecku bezpieczne korzystanie z gier oraz zasad funkcjonowania dziecka w cyberprzestrzeni. Ważnym elementem zajęć będzie ukazanie jak zapobiegać nadużywaniu komputera, smartphona i tabelta oraz jak można uniknąć konsekwencji wynikających z niewłaściwej relacji dziecko-elektronika. Program: Potrzeby rozwojowe...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Ogłoszenie o projekcie Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych Do udziału w projekcie zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, lekarzy oraz terapeutów uzależnień. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe; przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami; przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze, przesłanie skanów dokumentów ( lista w formularzu zgłoszeniowym na stronie towarzystwa), uczestnictwo we wszystkich zjazdach dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Program szkoły: Program szkoły obejmuje 270 godziny zajęć warsztatowo...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu

w ramach programu „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe; przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami; przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze, przesłanie skanów dokumentów ( lista w formularzu...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Potrzeby szkoleniowe profilaktyków uzależnień

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Fundacja Praesterno zaprasza do wzięcia udziału w programie badawczym: „Potrzeby szkoleniowe profilaktyków uzależnień” poprzez wypełnienie ankiety umieszczonej w Internecie pod adresem www.profitest.pl/s/11565/potrzeby Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania programu doskonalenia zawodowego dla kadry tych organizacji pozarządowych i placówek. Po zakończeniu badań roześlemy do Państwa zaproszenie do uczestnictwa w programie szkoleniowym. Ankietę można wypełniać na komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie. Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi są analizowane zbiorczo. Czas wypełniania ankiety - około 10 minut. Ankieta będzie dostępna w Internecie do piątku...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych” już w czerwcu

Poradnia Monar w Łodzi zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych”. Warsztaty odbędą się w terminie 22-23.06.2017. Koszt udziału to symboliczne 10 złotych. Szkolenie jest adresowane do realizatorów programów profilaktycznych wdrażanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Chęć udziału można zgłaszać na adres e-mail: programlodz@gmail.com lub tel: 723797166. Zgłoszenia przyjmuje p. Małgorzata Bogdanowicz. Cel szkolenia to podniesienie kompetencji uczestników w zakresie znajomości metod prowadzenia ewaluacji realizowanych przez nich projektów. W trakcie zajęć odbiorcy zdobędą zarówno wiedzę, jak i wzmocnią umiejętności praktyczne. Program szkolenia „przeprowadzi” uczestników przez kolejne etapu procesu badań ewaluacyjnych, a także pozwoli na zdobycie szerszej perspektywy w posługiwaniu się różnymi...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych

SZKOLENIA SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POD OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KRAKOWIE Szkolenia będą odbywać się w formie wykładowo-warsztatowej (30 godzin).Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Celem głównym jest zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarze uzależnień behawioralnych u pracowników  jednostek podległych pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie TERMINY SZKOLEŃ: Szkolenie I: 06.04.2017 r. 13.04.2017 r. 20.04.2017 r. 27.04.2017 r. Szkolenie II: 11.05.2017 r. 18.05.2017 r. 25.05.2017 r. 29.05.2017 r. MIEJSCE SZKOLENIA: Kraków Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia....
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja X

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja X Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE: (1) Wiedza...
1 4 5 6 7 8 9
Page 6 of 9