Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Dialog Motywujący w pracy z grupami

2018-05-09 Szkolenie: “Dialog Motywujący w pracy z grupami” Termin: 17-18.06.2018 Miejsce: Centrum Kulturalno -Kongresowe Jordanki, Toruń Trener: prof. Chris Wagner, ekspert pracy grupowej DM Dialog Motywujący (DM) jest metodą (lub stylem prowadzenia rozmowy) stworzoną, by pomóc klientom/pacjentom odnaleźć motywację do zmiany. DM jest zazwyczaj stosowany w konsultacjach indywidualnych, jednakże rośnie też zainteresowanie zastosowaniem DM do warunków pracy grupowej. Praca z grupą dialogiem motywującym wykorzystywana jest w bardzo różnych problemach: zaburzenia związane z podwójną diagnozą, schorzenia chroniczne, zachowania ryzykowne u nastolatków, przemoc między partnerami, przestępstwa seksualne itp. Ze względu na ogromne zainteresowanie jakie wywołują w Polsce metody motywującej pracy grupowej zaprosiliśmy do współpracy największego znawcę...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Edukator Profilaktyki Uzależnień

2018-04-26 Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. "Edukator Profilaktyki Uzależnień". Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., staż w Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz. Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie realizowane w ramach zadania 5.2.1.pkt. 1 NPZ

2018-03-26 Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu  zaprasza na cykl szkoleń dla profesjonalistów (psychoterapeutów. specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego. Szkolenia finansowane są  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Charakterystyka szkolenia: Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny) wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ). Szkolenie stanowi rozwinięcie autorskiej metody Toma Bartha dla potrzeb polskich placówek leczenia uzależnień dokonane i wdrażane  przez trenerów Dialogu Motywującego pracujących pod jego superwizją. Czas, miejsce:...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży

2018-03-19 Nauczycieli i pedagogów zapraszamy do korzystania z broszur pomocnych w realizacji działań profilaktycznych. Fundacja Poza Schematami przygotowała: jedną publikację skierowaną do specjalistów „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży gimnazjalnej” oraz dwie adresowane do uczniów w wieku 13-16 lat „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” i „BHP użytkownika mediów elektronicznych”. Materiały zostały opublikowane przez Fundację Poza Schematami jako efekt projektu współfinansowanego w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikacje opracował zespół: Kinga Sochocka, Karolina Van Laere i Edyta Biaduń-Korulczyk; konsultacja...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

2017-11-16 Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujące terminy: TERMIN SZKOLENIA: 16.11.2017 - 19.11.2017 TERMIN SZKOLENIA: 07.12.2017 - 10.12.2017 Zgłoszenia do pobrania na stronie: http://psychoprofilaktyka.eu prosimy przesyłać na adres: refugium@psychoprofilaktyka.eu  Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 50,00 złotych. Osoby zakwalifikowane do szkolenia wnoszą...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień

2017-07-31 Zapraszamy na szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień” realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub będących w trakcie procesu certyfikacji zarówno w KBPN jak i w PARPA. Szkolenie odbywać się będzie w Instytucie Terapii i Edukacji s.c. adres: ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań Koszt szkolenie to 50 zł płatne przelewem na konto: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264 Szkolenie realizowane będzie w czterech edycjach. Dwie edycje w 2016 roku i dwie w 2017 roku. W każdej edycji mamy 32 miejsca. Zajęcia wykładowe będą odbywały się w dużej grupie, natomiast zajęcia warsztatowe w grupach...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XI Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Uczestnictwo jest bezpłatnei poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE: Wiedza na temat...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy terapeuty uzależnień

Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie zaprasza do udziału w szkoleniu DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy  terapeuty uzależnień DIALOG MOTYWUJĄCY jest metodą o coraz szerszej popularności i efektywnym zastosowaniu w pracy z klientami ze względu na jego skuteczność i rzetelne podstawy teoretyczne. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych i zaawansowanych technik stosowanych w dialogu motywującym nabycie umiejętności oceny poziomu motywacji klienta do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany w terapii uzależnienia, nabycie i pogłębienie umiejętności komunikacji z klientem, motywowanie go do zmian w zakresie rozwiązywania różnych trudności, w tym związanych z uzależnieniem, ale i osobistych, rodzinnych nabycie umiejętności reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientem nabycie umiejętności radzenia sobie z oporem i napięciem klienta...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Praktyka pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi – szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA – innowacyjnym, spójnym i kompleksowym: szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową. tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks. treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów Organizacja szkolenia: terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017 miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe) harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin) 28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard. 29.10.2017,...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 2...
1 4 5 6 7 8 10
Page 6 of 10