Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych” Szkolenie jest adresowane do realizatorów programów profilaktycznych wdrażanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Cel szkolenia to podniesienie kompetencji uczestników w zakresie znajomości metod prowadzenia ewaluacji realizowanych przez nich projektów. W trakcie zajęć odbiorcy zdobędą zarówno wiedzę, jak i wzmocnią umiejętności praktyczne. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Program szkolenia „przeprowadzi” uczestników przez kolejne etapu procesu badań ewaluacyjnych, a także pozwoli na zdobycie szerszej perspektywy w posługiwaniu się różnymi metodami i technikami. Szkolenie poprowadzą uznani specjaliści z zakresu...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja X Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem. Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji. BLOKI TEMATYCZNE: Wiedza na temat...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

II edycja Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych

Zapraszamy do udziału w II edycji Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych (APiTUB). Szkolenie rusza 24 lutego 2017 r. we Wrocławiu. Projekt Akademii jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. TEMATYKA ZAJĘĆ: Profilaktyka uzależnień behawioralnych (UB) UB – etiologia, doniesienia z badań, diagnostyka Praca grupowa z młodzieżą i młodymi dorosłymi UB Budowanie relacji i komunikacja w terapii UB Wiedza seksuologiczna w terapii UB Etapy zmiany w terapii UB Superwizja UDZIAŁ W SZKOLENIU OBEJMUJE: 28 h wykładów 100 h warsztatów 10 h superwizji Każdy uczestnik otrzymuje: materiały edukacyjne dyplom ukończenia posiłki Szkolenie będzie realizowane we Wrocławiu, w budynku Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Koszt...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Terapia osób uzależnionych od hazardu i ich rodzin prowadzona w nurcie poznawczym

Zapraszamy na trzydniowe spotkania z Mistrzem Tutoring z Profesorem Robertem Ladouceurem Temat: Terapia osób uzależnionych od hazardu i innych czynności oraz ich rodzin prowadzona w nurcie poznawczym: wskazania, techniki pracy, trudności, dylematy, skuteczność. Treści spotkania będą dotyczyć m. in: omówienie przypadków z pracy własnej terapeutów (uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie syntetycznych opisów przypadków do pracy nad nimi podczas spotkania) prezentacja i omówienie przypadków przez Profesora Ladouceura omówienie skuteczności interwencji poznawczych w pracy własnej omówienie pojawiających się problemów w pracy z patologicznymi hazardzistami, z wykorzystaniem metod poznawczych R. Ladouceura prezentowanie przykładowych własnych interwencji stosowanych wobec pacjentów (głównie tych, które sprawiają trudność lub okazują się mało skuteczne) i omówienie ich warsztatowe...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień

Zapraszamy na szkolenie „Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień” realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów terapii uzależnień posiadających certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub będących w trakcie procesu certyfikacji zarówno w KBPN jak i w PARPA. Szkolenie odbywać się będzie w Poznaniu w Instytucie Terapii i Edukacji s.c. ul. Paszty 10 Koszt szkolenie to 50 zł płatne przelewem na konto: 51 1020 4027 0000 1602 1337 7264 Szkolenie realizowane będzie w czterech edycjach. Dwie edycje w 2016 roku i dwie w 2017 roku. W każdej edycji mamy 32 miejsca. Zajęcia wykładowe będą odbywały się w dużej grupie, natomiast zajęcia warsztatowe w grupach 16-to osobowych. Decyduje kolejność...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży zapraszają na konferencję szkoleniowo - sieciującą JAKA IM PROFILAKTYKA? Skuteczność działań profilaktycznych w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym 9 listopada (środa) 2016 r., godz. 9.00-14.00 Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana Rynek Główny 35 Zgłoszenia do 27 października 2016 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.mcpu.krakow.pl Zobacz zaproszenie...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu

W ramach programu „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Ogłoszenie o projekcie Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu Szanowni Państwo, zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe; przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami; przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze,...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Zakres...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu w świetle wieloczynnikowej koncepcji patologicznej hiperseksualności

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy  do udziału w szkoleniu: SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU W ŚWIETLE WIELOCZYNNIKOWEJ KONCEPCJI   PATOLOGICZNEJ HIPERSEKSUALNOŚCI Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych. Termin szkolenia: 25-27.XI.2016 oraz 9-11.XII.2016 Koszt: 350 zł Prowadzący: dr n.med.ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta DANIEL CYSARZ -  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta Miejsce szkoleń: Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 - Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”. Zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie, w następujących terminach: 7-9 października 20-23 października 18-20 listopada (Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów. Dopuszczalna ilość nieobecności 10% całości szkolenia) Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300 zł. W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie. Projekt „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów...
1 5 6 7 8 9
Page 7 of 9