Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Praktyka pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi – szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA – innowacyjnym, spójnym i kompleksowym: szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową. tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks. treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów Organizacja szkolenia: terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017 miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe) harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin) 28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard. 29.10.2017,...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 2...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Eketywna profilaktyka

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Krajowe Biudo ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do wzięcia udziału w programie szkoleniowym: Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości. Na część szkoleniową programu składają się: (1) e-learningowy blok wykładowy - wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów, umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy. Autorami są wybitni eksperci. Blok warsztatowo – superwizyjny - realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje: (2) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu, (3) blok  superwizyjny...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Szanowni Państwo, Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych’. Mamy ostatnie wolne miejsca, na szkolenie, które rozpoczyna się już 22 września. To 67 godzin praktycznej wiedzy. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i innych zainteresowanych. Więcej...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie dla terapeutów uzależnień

Projekt "Szkolenie dla terapeutów uzależnień” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. "Szkolenie dla terapeutów uzależnień", który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień bądź uczestnictwo  w STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN jak i PARPA. praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych, wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej, przesłanie/dostarczenie ankiety wraz z wymaganymi dokumentami, zobowiązanie do uczestnictwa w całości szkolenia Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Programu Domowych Drużyn

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja ETOH zapraszają nacykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyndla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców,na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM) to dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowym– podczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych. Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów: dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski. Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli klas IV-VI szkół...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych" realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.” Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień, Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób. Przewidujemy 3...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

„Oddziaływać skutecznie” – szkolenie z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych. Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy wychowawców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznychopartych na aktualnej wiedzy. Uczestnikom oferujemy doskonalenie wiedzy/umiejętności w zakresie: podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych – klasyfikacja, definicje, nazewnictwo, symptomy, skutki psychologiczne, społeczne i fizyczne; definicji poziomów profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca); kluczowych...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” Szkolenie adresowane jest studentów kierunków:medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub pracy socjalnej. Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, jego celem jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. Jedna edycja szkolenia obejmuje trzy dni (łącznie 20,5 godziny). Zajęcia realizowane są w układzie weekendowym: początek sesji w piątek rano, zakończenie w niedzielę późnym popołudniem. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych). Podczas zajęć uczestnicy podniosą poziom...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Skuteczne metody profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych (hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera, praca z młodym pacjentem uzależnionym) KRYTERIA REKRUTACJI Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby będące w procesie certyfikacji lub certyfikowane przez KBPN lub PARPA TERMIN SZKOLENIA: 15-19 czerwiec 2017 lub 25-29 październik 2017 KOSZT CAŁOŚCI SZKOLENIA – 200,00 zł ZGŁOSZENIA - REKRUTACJA Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o: wypełnienie ankiety zgłoszeniowej; zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Leczenia Uzależnień i/lub; kserokopia zaświadczenia/certyfikatu PARPA lub KBPN; potwierdzenie dokonania przelewu za koszty szkolenia; wypełnienie ankiety wstępnej – ankieta zostanie przesłana na adres mailowy zawarty w ankiecie zgłoszeniowej po przedłożeniu powyższych załączników. Powyższe...
1 5 6 7 8 9 11
Page 7 of 11