Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianum w Krakowie

w ramach programu „Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy studentów Krakowskiej Akademii Ignatianum do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”. Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów krakowskiej Akademii Ignatianum w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu. Warunki uczestnictwa: Studiowanie na krakowskiej Akademii Ignatianum na kierunkach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; przesłanie formularza zgłoszeniowego; Program obejmuje 35 godzin zajęć warsztatowo wykładowych. Po odbyciu szkolenia otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia szkolenia....
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym

w ramach programu „Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy nauczycieli, pedagogów do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych”. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym w szczególności uzależnienia od Internetu Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku pedagogika lub psychologia; przesłanie formularza zgłoszeniowego; dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Program obejmuje 32 godziny zajęć warsztatowo wykładowych. Po odbyciu szkolenia otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie nt. wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

Stawka większa niż życie – Dialog Motywujący w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie. Śląska Fundacja Błekitny Krzyż ogłasza nabór na w/w szkolenie realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. TERMINY SZKOLENIA: (trwa rekrutacja) I EDYCJA – Wiosna 2016 II EDYCJA – Jesień 2016 23-24 Kwietnia 10-11 Września 28-29 Maja 15-16 Października 24-26 Czerwca 18-20 Listopada KRYTERIA REKRUTACJI: Udział w szkoleniu mogą wziąć: osoby posiadające certyfikat Specjalisty Terapii/Psychoterapii Uzależnień (KBPN lub PARPA); LUB zaświadczenie o rozpoczęciu procesu certyfikacji (KBPN lub PARPA), a także lekarze, psycholodzy, profilaktycy pracujący z osobami uzależnionymi behawioralnie, osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

(hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera, praca z młodym pacjentem uzależnionym) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o. ogłasza nabór na w/w szkolenie TERMIN SZKOLENIA: 22-26 czerwiec 2016 w Broku – rekrutacja otwarta 19-23 październik 2016 w Pszczynie – rekrutacja otwarta KRYTERIA REKRUTACJI: Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby zatrudnione w Ośrodku Leczenia Uzależnień (poradnia, DOO, ośrodki stacjonarne, ośrodki publiczne i niepubliczne) oraz osoby będące w procesie certyfikacji KBPN lub PARPA. WYMAGANE DOKUMENTY: wypełnienie formularza zgłoszeniowego; zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Leczenia Uzależnień kserokopia zaświadczenia PARPA lub KBPN; potwierdzenie dokonania przelewu za koszty szkolenia. KOSZTY...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do udziału w szkoleniu

Do udziału w projekcie "Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych" zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, lekarzy oraz terapeutów uzależnień. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe, przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami, przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze, przesłanie skanów dokumentów ( lista w formularzu zgłoszeniowym na stronie towarzystwa), dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Program szkoły: Program szkoły obejmuje 240 godziny zajęć warsztatowo -wykładowych w trybie weekendowym. Czas trwania: 2 semestry; jedne zjazd: 30 godzin. Zajęcia będą...
1 6 7 8
Page 8 of 8