Strefa profesjonalistów

Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie nt. profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. 3 dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w trzech terminach do wyboru: 28,29,30 września 2016r., 26,27,28 października 2016r. oraz 23,24,25 listopada 2016r. w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda).Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz terapii...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Jak budować lokalne strategie profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych? – szkolenie adresowane do pracowników Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem od czynności

w ramach programu „Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy pracowników Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „Jak budować lokalne strategie profilaktyczne w zakresie uzależnień behawioralnych?”. Celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem, poprzez dostarczenie im współczesnej wiedzy na temat planowania, konstruowania i realizowania lokalnych programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od czynności. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku pedagogika, psychologia,...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – program szkoleniowy adresowany do studentów Akademii Ignatianum w Krakowie

w ramach programu „Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy studentów Krakowskiej Akademii Ignatianum do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”. Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów krakowskiej Akademii Ignatianum w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu. Warunki uczestnictwa: Studiowanie na krakowskiej Akademii Ignatianum na kierunkach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; przesłanie formularza zgłoszeniowego; Program obejmuje 35 godzin zajęć warsztatowo wykładowych. Po odbyciu szkolenia otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia szkolenia....
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych – szkolenie adresowane do pedagogów realizujących programy profilaktyczne w środowisku szkolnym

w ramach programu „Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szanowni Państwo, zapraszamy nauczycieli, pedagogów do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji programów profilaktycznych z zakresu uzależnień behawioralnych”. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych, w tym w szczególności uzależnienia od Internetu Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunku pedagogika lub psychologia; przesłanie formularza zgłoszeniowego; dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Program obejmuje 32 godziny zajęć warsztatowo wykładowych. Po odbyciu szkolenia otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie nt. wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

Stawka większa niż życie – Dialog Motywujący w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie. Śląska Fundacja Błekitny Krzyż ogłasza nabór na w/w szkolenie realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. TERMINY SZKOLENIA: (trwa rekrutacja) I EDYCJA – Wiosna 2016 II EDYCJA – Jesień 2016 23-24 Kwietnia 10-11 Września 28-29 Maja 15-16 Października 24-26 Czerwca 18-20 Listopada KRYTERIA REKRUTACJI: Udział w szkoleniu mogą wziąć: osoby posiadające certyfikat Specjalisty Terapii/Psychoterapii Uzależnień (KBPN lub PARPA); LUB zaświadczenie o rozpoczęciu procesu certyfikacji (KBPN lub PARPA), a także lekarze, psycholodzy, profilaktycy pracujący z osobami uzależnionymi behawioralnie, osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

(hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera, praca z młodym pacjentem uzależnionym) realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o. ogłasza nabór na w/w szkolenie TERMIN SZKOLENIA: 22-26 czerwiec 2016 w Broku – rekrutacja otwarta 19-23 październik 2016 w Pszczynie – rekrutacja otwarta KRYTERIA REKRUTACJI: Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby zatrudnione w Ośrodku Leczenia Uzależnień (poradnia, DOO, ośrodki stacjonarne, ośrodki publiczne i niepubliczne) oraz osoby będące w procesie certyfikacji KBPN lub PARPA. WYMAGANE DOKUMENTY: wypełnienie formularza zgłoszeniowego; zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Leczenia Uzależnień kserokopia zaświadczenia PARPA lub KBPN; potwierdzenie dokonania przelewu za koszty szkolenia. KOSZTY...
Archiwum: szkoleniaStrefa profesjonalistów

Krakowskie Towarzystwo Medyczne zaprasza do udziału w szkoleniu

Do udziału w projekcie "Szkoła trenerów profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych" zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, lekarzy oraz terapeutów uzależnień. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji w zakresie skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych. Warunki uczestnictwa: wykształcenie wyższe, przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami, przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze, przesłanie skanów dokumentów ( lista w formularzu zgłoszeniowym na stronie towarzystwa), dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Program szkoły: Program szkoły obejmuje 240 godziny zajęć warsztatowo -wykładowych w trybie weekendowym. Czas trwania: 2 semestry; jedne zjazd: 30 godzin. Zajęcia będą...
ArtykułyPracoholizmStrefa profesjonalistów

Pracoholizm a neurotyzm

Uzależnienie od pracy (pracoholizm) jest powszechnie traktowane jako "znak współczesnych czasów", stanowiąc pewną normę zachowań związanych z pracą, dobrze wpisujących się w kulturowo wyznaczane i legitymizowane cele dążenia do sukcesu oraz samorealizacji. Jednak jak pokazują badania, uzależnienie od pracy zbiera ogromne żniwo - nagła śmierć z przepracowania (karoshi), określana często jako "śmierć przy biurku", tylko w samej Japonii, gdzie dominuje silna, pracoholiczna etyka pracy (70 godzin tygodniowo), obejmuje aż dziesięć tysięcy osób rocznie. Przyjmuje się także, że pracoholicy stanowią około 5% populacji, co znaczyłoby, że co dwudziesty człowiek jest uzależniony od pracy. Uzależnienie od pracy jest zatem groźnym zjawiskiem społecznym. Chociaż uzależnienie od pracy...
ArtykułySiecioholizmStrefa profesjonalistów

Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci – cz. II

Epoka cyfrowa współcześnie stawia coraz większe wymagania. Jedni mogą i chcą nim sprostać, inni zaś nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W szczególnie trudnej sytuacji są cyfrowi imigranci – nauczyciele, którzy nie wychowali się w epoce cyfrowej i obecnie muszą uczyć się posługiwać nowymi urządzeniami multimedialnymi. Czy jednak zdołają się dobrze przygotować do wymogów, jakie dziś stawia współczesna edukacja, a szczególnie cyfrowi tubylcy? Czy nie zabraknie im motywacji do dalszego działania? Jedno jest pewne. Muszą stoczyć tę „bitwę” o lepszy wymiar współczesnej edukacji. Na koniec rozważań nad nowymi mediami w szkole warto zapoznać się ze wskazówkami M. Trucano – eksperta Banku Światowego...
1 6 7 8 9
Page 8 of 9