Rodzice / Rada Pedagogiczna

AktualnościGimnazjum / Szkoła PonadgimnazjalnaRodzice / Rada Pedagogiczna

„Dobry wybór na początek” – nowy program profilaktyczny dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

W grudniu 2020 r. kończy się realizacja projektu, którego rezultatem jest nowy program profilaktyczny – „Dobry wybór na początek”. Adresatami programu są uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych i ich rodzice. „Dobry wybór na początek” przygotowała Fundacja Poza Schematami.  Program ma za zadanie ukształtowanie u uczniów wiedzy i umiejętności, które sprzyjają ograniczeniu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a w szcze­gólności – opóźnieniu inicjacji alkoholowej i innych sub­stancji psychoaktywnych lub rezygnacji z używania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych. Program składa się z: dwugodzinnego spotkania informacyjno-edukacyjnego dla rodziców i opiekunów, dwunastu...
Rodzice / Rada PedagogicznaScenariusze zajęćStrefa profesjonalistów

Rodzice

Scenariusz nr 1: Temat zajęć: Moje dziecko w Internecie. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu; uwrażliwienie na problemy, związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_4_5 Scenariusz nr 2: Temat zajęć: Dziecko i Internet – czynniki zagrożenia. Cele zajęć: poszerzenie wiedzy na temat czynników sprzyjających szkodliwemu korzystaniu z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu zachowanie na dziecka. Czas trwania: 1x60 min. Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_5_6 Scenariusz nr 3: Temat zajęć: Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci? Cele zajęć: poszerzenie wiedzy rodziców na temat możliwości zabezpieczenia dzieci przed dysfunkcyjnym korzystaniem z Internetu; wzmocnienie poczucia wpływu wśród rodziców na możliwość...