Szkolenia

AktualnościSzkolenia

5-dniowe warsztaty dla terapeutów uzależnień “Przywiązanie czy uwiązanie”

Hazard, uzależnienie od seksu, pornografii, Internetu, gier, smartfonów, kompulsywnych zakupów, kompulsywnego korzystania z mediów społecznościowych, zaburzenia odżywiania zaliczane są do coraz szerzej definiowanej dziedziny uzależnień behawioralnych i zyskują coraz większą uwagę zarówno w literaturze naukowej, jak i zawodowej. Śląska Fundacja Błękitny Krzyż zaprasza na warsztaty wprowadzające do problematyki uzależnień behawioralnych, w oparciu o ramy koncepcyjne i innowacyjne osiągnięcia empiryczne teorii przywiązania. Na naszych zajęciach skupiać się będziemy na zaburzeniach zachowania w kontekście wczesnodziecięcych traum i pozabezpiecznych więzi. Liczymy, że wiedza zdobyta na warsztatach będzie podstawą zrozumienia przyczyn powstania uzależnienia behawioralnego na...
AktualnościStrefa profesjonalistówSzkolenia

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in. W ramach szkolenia organizator zapewnia: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie...
AktualnościSzkolenia

Szkolenie w zakresie umiejętności prowadzenia superwizji

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ogłasza nabór chętnych do udziału w II edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2021/22 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU. Szkolenie posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018), jest zasadniczą częścią pierwszej w Polsce ścieżki aplikacji superwizora (szczegóły) w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, umożliwiającą uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień nadawanego przez RSPU. Zapisy na szkolenie: Rejestracja elektroniczna- formularz Dostarczenie wymaganych dokumentów...
AktualnościStrefa profesjonalistówSzkolenia

„EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH” – rekrutacja na szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadzi rekrutację na szkolenie "Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych". Szkolenie jest realizowane na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych" jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży z wykorzystaniem metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie. Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i...
Szkolenia

Bezpłatne Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja II.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w 25 godzinnym szkoleniu online pod nazwą Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych. Edycja II. Pierwsza 4 godzinna sesja odbędzie się w grupie 1 we wtorek 25 maja 2021 r. lub w grupie 2 we środę 26 maja 2021 r. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Kryterium formalnym udziału w programie jest posiadanie doświadczenia w pracy w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej programu: www.praesterno.pl/sppc Oprac. na podstawie informacji organizatora  ...
AktualnościSzkolenia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział w Katowicach zaprasza do udziału w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia w  zakresie: specjalista psychoterapii uzależnień oraz instruktor terapii uzależnień. ► Aktualnie trwa rekrutacja do grupy szkoleniowej – początek szkolenia planowany jest w maju 2021r. ► Szkolenia prowadzone są od 15 lat, a szczegóły dotyczące aktualnej rekrutacji na szkolenie i jego realizacji znajdują się na stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl,   tel. informacyjny - 880 433 668 ► Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku procedury konkursowej. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień  lub instruktora terapii uzależnień...
AktualnościSzkolenia

Szkolenie w dziedzinie uzależnień. Ostatnie wolne miejsca!

Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i prowadzone jest w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Założenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia Zgodnie z wymogami akredytacyjnymi Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do samodzielnej pracy w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych. Szkolenie przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na umiejętności praktyczne: pracę z klientem, nawiązywanie relacji, podtrzymywanie relacji terapeutycznej i współpracę ze...
AktualnościStrefa profesjonalistówSzkolenia

Bezpłatne szkolenie dla specjalistów – “Terapia uzależnień online”

Pracownia Motywacji i Zmian, działając na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, zaprasza specjalistów psychoterapii uzależnień do udziału w szkoleniu „Terapia uzależnień online”, które poprowadzi zespół kierowany przez dr Ireneusza Kaczmarczyka. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Do udziału w szkoleniu zostanie zakwalifikowanych 36 osób, które pracować będą w dwóch 18-osobowych grupach: Szkolenie dla I grupy odbędzie się w dniach 9-10 grudnia br., a dla II grupy w dniach 16-17 grudnia br. Zajęcia odbędą się na platformie Zoom w 18-osobowych grupach. Osoby pragnące wziąć udział w szkoleniu są proszone o wypełnienie do...
1 2 3
Page 1 of 3