Aktualne szkolenia

Szkolenia

Program szkoleniowy Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES)

Zapraszamy kadrę pedagogiczną szkół publicznych do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pod nazwą Diagnoza e-uzależnień w szkole (DES). Program będzie prowadzony zdalnie (on-line) przez Fundację Praesterno na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania...
Szkolenia

Szkolenie: „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż przeprowadza szkolenie pod nazwą: „Wsparcie merytoryczne dla psychologów i pedagogów szkolnych z zakresu problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży”. Poradnia w Czechowicach-Dziedzicach, Pszczynie oraz w Sosnowcu jest od blisko roku realizatorem, finansowanego przez NFZ, pilotażowego programu oddziaływań terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży nadużywających technologii cyfrowych, ich bliskich i rodzin. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem w tym temacie oraz wnioskami z praktyki terapeutycznej....
Szkolenia

Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zaprasza do udziału w 2 dniowym szkoleniu, pn.:„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące i uzupełniające e – uzależnień, zwiększą swoje kompetencje w aspekcie...
Szkolenia

Nieodpłatne szkolenie “Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – trwa nabór

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Szkolenie jest skierowane do kadry pedagogicznej szkół publicznych. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży. Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób. Forma i liczba godzin zajęć: 1. warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą, 20 godz.; 2. wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej profilaktyki i...

Już się odbyły

Archiwum: szkolenia

„Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 2-dniowym szkoleniu: „Szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki, wczesnej interwencji związanej z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej”. Szkolenie już w czerwcu br! Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji wczesnych symptomów i problemów związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, mobilnych urządzeń cyfrowych, umiejętności przeprowadzenia interwencji profilaktycznych, ustalenia wstępnej diagnozy problemowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej rodzinom dzieci i młodzieży problemowo korzystającej z nowych technologii. Poznają sprawdzone profilaktyczne strategie wiodące...
Archiwum: aktualnościArchiwum: szkolenia

“Terapia wybranych uzależnień behawioralnych w oparciu o metodę dialogu motywującego” − bezpłatne szkolenie dla terapeutów uzależnień

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu TERAPIA WYBRANYCH UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH W OPARCIU O METODĘ DIALOGU MOTYWUJĄCEGO − SZKOLENIE DLA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Celem szkolenia będzie zwiększenie wiedzy w obszarze terapii wybranych uzależnień behawioralnych i umiejętności terapeutów pracujących z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, które zgłaszają się do placówek leczenia uzależnień. Tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące obszary: Diagnoza uzależnień behawioralnych – hazard, nowe technologie, w tym m.in. internet, jedzenioholizm. Pierwszy kontakt z pacjentem z uzależnieniem behawioralnym, motywowanie do zmiany. Praca terapeutyczna w fazie prekontemplacji, kontemplacji...
Archiwum: aktualnościArchiwum: szkolenia

BEZPŁATNE SZKOLENIE: „Zastosowanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień behawioralnych z dziećmi i młodzieżą”

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu  ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ. Celem szkolenia będzie: Zapoznanie realizatorów programów profilaktycznych z metodą rozmawiania, która polega na budowaniu wewnętrznej motywacji do zmiany w duchu dialogu motywującego w kontekście problemów ze spektrum uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży. Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności z zakresu motywowania dzieci i młodzieży do zmiany zachowań w zakresie patologicznego używania np. internetu, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych. Termin szkolenia: Edycja I 12-13.10.2022 r. Edycja II 19-20.11.2022...
Archiwum: aktualnościArchiwum: szkolenia

„Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” – 2. szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału bezpłatnym szkoleniu  pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopnia” - 2. szkolenie, które jest realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego. Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień II stopnia. Szkolenie jest kierowane do osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, które ukończyły szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień oraz chcą pogłębić swoją wiedzę i kompetencje...

Pasek dostępności